1. Anasayfa
 2. Teoriler

Kültürlerarası Psikolojinin Odak Noktası

Kültürlerarası Psikolojinin Odak Noktası
0

Kültürlerarası psikoloji, kültürel faktörlerin insan davranışını nasıl etkilediğine bakan bir psikoloji dalıdır. İnsan düşüncesi ve davranışının birçok yönü evrensel olmakla birlikte, kültürel farklılıklar insanların nasıl düşündüğü, hissettiği ve davrandığı konusunda genellikle şaşırtıcı farklılıklara yol açabilir.

Örneğin bazı kültürler bireysellik ve kişisel özerkliğin önemini vurgulayabilir. Bununla birlikte, diğer kültürler topluluk üyeleri arasında toplulukçuluk ve işbirliğine daha fazla değer verebilir. Bu farklılıklar, yaşamın birçok alanında güçlü bir rol oynayabilir.

Kültürlerarası psikoloji, araştırmacılar dünyadaki çeşitli kültürlerden insanlar arasındaki hem farklılıkları hem de benzerlikleri anlamaya çalışırken, giderek daha önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Uluslararası Kültürlerarası Psikoloji Derneği (IACCP) 1972 yılında kuruldu ve bu psikoloji dalı o zamandan beri büyümeye ve gelişmeye devam etti. Günümüzde, artan sayıda psikolog davranışın dünyadaki çeşitli kültürler arasında nasıl farklılaştığını araştırmaktadır.

Makalede Neler Var?

Kültürlerarası Psikoloji Neden Önemli?

Psikoloji büyük ölçüde Avrupa ve Kuzey Amerika’da ortaya çıktığından, araştırmacılar bir zamanlar evrensel olduğuna inanılan gözlem ve fikirlerin çoğunun bu alanların dışındaki kültürlere uygulanıp uygulanamayacağını sormaya başladı. İnsan psikolojisi hakkındaki bulgularımız ve varsayımlarımız, gözlemlerimizin alındığı örneğe dayanarak önyargılı olabilir mi? Kültürlerarası psikologlar, araştırmada var olabilecek önyargıların çoğunu gidermek ve Avrupa ve Kuzey Amerika kültürlerinde geçerli olan şeylerin dünyanın diğer bölgelerinde de geçerli olup olmadığını belirlemek için çalışmaktadır.

Örneğin, sosyal biliş gibi bir şeyin ABD gibi bireyci bir kültürden, Çin gibi bir kolektivist kültürden nasıl farklı olabileceğini düşünün. Çin’deki insanlar, ABD’deki insanlarla aynı sosyal ipuçlarına güveniyor mu? Hangi kültürel farklılıklar insanların birbirlerini algılayışlarını etkileyebilir? Bunlar kültürlerarası bir psikologun keşfedebileceği sorulardan sadece birkaçı.

Tam olarak kültür nedir?

Kültür, bir kuşaktan diğerine aktarılan tutumlar, davranışlar, gelenekler ve değerler dahil olmak üzere bir grup insanın birçok özelliğini ifade eder. Dünyadaki kültürler pek çok benzerliği paylaşıyor ancak önemli farklılıklar ile dikkat çekiyor. Örneğin, tüm kültürlerden insanlar mutluluğu yaşarken, bu ifadenin nasıl ifade edileceği bir kültürden diğerine değişir.

Kültürlerarası psikologların amacı, kültürün davranışlarımızı, aile yaşamımızı, eğitimimizi, sosyal deneyimlerimizi ve diğer alanlarımızı nasıl etkilediğini belirlemek için evrensel davranışlara ve benzersiz davranışlara bakmaktır.

Birçok kültürlerarası psikolog iki yaklaşımdan birine odaklanmayı seçer:

 • Etik yaklaşım , farklı kültürlerin nasıl benzer olduğunu araştırmaya odaklanır.
 • Emic yaklaşım , kültürler arasındaki farkları incelemeye odaklanır.

Kültürlerarası psikologlar aynı zamanda etnik-merkezcilik olarak bilinen bir şeyi incelerler.

Etnosentizm , kendi kültürünüzü diğer kültürleri yargılamak ve değerlendirmek için standart olarak kullanma eğilimini ifade eder. Başka bir deyişle, etnosentrik bir bakış açısına sahip olmak, “normal” olanı ölçmek için kendi kültürünüzü anlamanızı kullanmak anlamına gelir. Bu, önyargılara ve kültürel farklılıkları anormal veya olumsuz bir ışık altında görme eğilimine yol açabilir. Ayrıca kendi kültürel geçmişinizin davranışlarınızı nasıl etkilediğini görmeyi zorlaştırabilir.

Kültürlerarası psikologlar çoğu zaman etnokentizmin diğer kültürlerden bireylerle nasıl etkileşimde bulunduğumuzu da içeren davranış ve düşüncelerimizi nasıl etkilediğine bakar. Psikologlar ayrıca etnokentizmin araştırma sürecini nasıl etkileyebileceği ile de ilgilidir. Örneğin, bir etnosentrik yanlılığa sahip olduğu için bir çalışma eleştirilebilir.

Kültürlerarası Psikolojide Başlıca Konular

 • Duygular
 • Dil edinimi
 • Çocuk Gelişimi
 • Kişilik
 • Sosyal davranış
 • Aile ve sosyal ilişkiler

Kültürlerarası Psikoloji Psikolojinin Diğer Dallarından Nasıl Farklılaşır?

 • Diğer birçok psikoloji dalı, ebeveynlerin, arkadaşların ve diğer insanların insan davranışını nasıl etkilediğine odaklanır, ancak çoğu, kültürün bireysel insan eylemleri üzerindeki güçlü etkisini dikkate almaz.
 • Kültürlerarası psikoloji ise kültürün etkilerini dikkate alacak şekilde insan davranışını incelemeye odaklanmıştır.
 • Walter J. Lonner’e göre , Psi Chi’de Göz yazısı yazan kültürlerarası psikoloji, psikoloji içerisinde tamamen ayrı bir alandan ziyade bir tür araştırma metodolojisi olarak düşünülebilir (2000).

Kültürlerarası Psikoloji Kimler Çalışmalı?

Kültürlerarası psikoloji çok çeşitli konulara değindiğinden, diğer psikoloji konularına ilgi duyan öğrenciler de psikolojinin bu alanına odaklanmayı seçebilirler. Aşağıdakiler kültürlerarası psikoloji çalışmasından faydalanabilecek birkaç kişidir:

 • Farklı kültürlerde çocuk yetiştirme uygulamalarının gelişimi nasıl etkilediğini öğrenmek isteyen öğrenciler.
 • Çok kültürlü eğitim dersleri ve materyalleri oluşturan öğretmenler, eğitimciler ve müfredat tasarımcıları, kültürel farklılıkların öğrencinin öğrenmesini, başarısını ve motivasyonunu nasıl etkilediği hakkında daha fazla şey öğrenmekten yararlanabilir.
 • Sosyal ya da kişilik psikolojisiyle ilgilenen öğrenciler, kültürün sosyal davranışı ve bireysel kişiliği nasıl etkilediğini öğrenmekten fayda görebilirler.
  İlginizi Çekebilir

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir