1. Anasayfa
 2. Teoriler

Endüstriyel Örgüt Psikolojisinin Temelleri


0

Endüstriyel örgüt psikolojisi, psikolojik teorileri ve ilkeleri örgütlere uygulayan psikolojinin dalıdır. Genellikle GÇ psikolojisi olarak adlandırılan bu alan, işyeri verimliliğini ve çalışanların fiziksel ve zihinsel iyiliği gibi ilgili konuların artırılmasına odaklanır. Endüstriyel örgütsel psikologlar, çalışanların tutum ve davranışlarını incelemek, şirketleri değerlendirmek ve liderlik eğitimi yürütmek de dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirir. Bu alanın genel amacı, işyerinde insan davranışını incelemek ve anlamaktır.

Makalede Neler Var?

IO Psikolojisinin İki Yüzü

Endüstriyel örgütsel psikolojiyi iki ana yanı olarak düşünebilirsiniz. Birincisi, bireyleri belirli iş rolleriyle en iyi şekilde nasıl eşleştireceğine bakmayı içeren bir sanayi tarafı var. Bu IO psikolojisinin bu bölümüne bazen personel psikolojisi denir.

Bu alanda çalışan kişiler, çalışan özelliklerini değerlendirebilir ve daha sonra bu bireyleri iyi performans gösterebilecekleri işlerle eşleştirebilir. IO psikolojisinin endüstriyel tarafına düşen diğer işlevler arasında çalışanların eğitimi, iş performansı standartlarının geliştirilmesi ve iş performansının ölçülmesi yer almaktadır.

Psikolojinin örgütsel yönü, kurumların bireysel davranışları nasıl etkilediğini anlamaya odaklanmıştır. Örgütsel yapılar, sosyal normlar, yönetim stilleri ve rol beklentileri, insanların bir organizasyon içinde nasıl davrandıklarını etkileyebilecek faktörlerdir.

Bu faktörleri anlayarak, IO psikologları bireysel performansı ve sağlığı iyileştirirken aynı zamanda bir bütün olarak organizasyona fayda sağlamayı ummaktadır.

Nasıl farklı?

Endüstriyel örgütsel psikoloji uygulamalı bir alan olsa da, temel teorik araştırma da önemlidir. Deneysel psikolojideki kökleri olan, IO psikolojisinin insan-bilgisayar etkileşimi, personel psikolojisi ve insan faktörleri gibi farklı alt alanları vardır.

Altı Anahtar Alan

Muchinsky’nin “Çalışmaya Uygulanan Psikoloji: Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş” adlı kitabına göre, çoğu endüstriyel örgüt psikoloğu altı ana konu alanından birinde çalışıyor:

 • Eğitim ve geliştirme: Bu alandaki profesyonel çalışanların eğitim programlarını geliştirmek ve değerlendirmekle birlikte belirli işleri yapmak için ne tür becerilerin gerekli olduğunu belirler.
 • Çalışan seçimi: Bu alan, iş başvurusunda bulunan kişilerin belirli bir pozisyon için uygun olup olmadıklarını belirlemek için tarama testleri gibi çalışan seçim değerlendirmeleri geliştirmeyi içerir.
 • Ergonomi: Ergonomi alanı, performansı en üst düzeye çıkarmak ve yaralanmayı en aza indirmek için tasarlanmış prosedürler ve ekipman tasarlamayı içerir.
 • Performans yönetimi: Bu alanda çalışan IO psikologları çalışanların işlerini iyi yapıp yapmadıklarını belirlemek için değerlendirme ve teknikler geliştiriyorlar.
 • Çalışma hayatı: Bu alan çalışan memnuniyetini arttırmaya ve işgücünün verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaktadır. Bu alandaki IO psikologları, işleri daha ödüllendirici hale getirmek için yollar bulmak veya işyerindeki yaşam kalitesini iyileştiren programlar tasarlamak için çalışabilir.
 • Örgütsel gelişim: Bu alanda çalışan IO psikologları, karlarını artırarak, ürünleri yeniden tasarlayarak ve kurumsal yapıyı geliştirerek organizasyonları iyileştirmeye yardımcı olur.

  Başlıca Konular

  • Ürün tasarımı
  • Çalışan testi
  • Liderlik
  • İşyeri çeşitliliği
  • İşyeri performansı
  • Çalışan motivasyonu

  IO Psikoloji Tarihinde Önemli Kişiler

  • Hugo Münsterberg
  • Frederick W. Taylor
  • Robert Yerkes
  • James McKeen Cattell
  • Elton Mayo
  • Kurt Lewin

  Kariyer

  Endüstriyel örgütsel psikoloji kariyerlerine ilgi artmıştır.

  ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, IO psikolojisinin en hızlı büyüyen kariyer alanlarından biri olacağını ve ücretlerin yıllık yüzde 10’un üzerine çıkacağını öngördü.

  Çalışma İstatistikleri Bürosundan elde edilen istihdam istatistiklerine göre, Mayıs 2016 itibariyle IO psikologlarının yıllık ortalama ücreti 104.570 ABD Doları’dır. IO psikologlarının yüzde 10’u 52.950 dolar kazanırken, yüzde 10’u medyan yıllık ücret 82.760 dolar olan ortalama 184.380 dolar kazandı.

  Diğer uzmanlık alanlarında olduğu gibi, ücretler coğrafi konum, eğitim durumu, istihdam alanı ve bu alandaki deneyim yıllarını içeren çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip bireyler ayrıca daha yüksek yıllık maaşları da yönetmektedir.

  Genel olarak, geniş kentsel alanlardakiler daha yüksek ücretler yanında daha fazla iş imkanı ve daha yüksek ücretler bulacaklar. En fazla IO psikoloğu kullanan devletler arasında Virginia, Massachusetts, Pennsylvania, Missouri ve New Jersey bulunmaktadır. Virginia’da çalışan profesyoneller ortalama 120.260 dolar kazanırken, Massachusetts’te çalışanlar ortalama 84.550 dolar kazandı.

  ABD Çalışma Bakanlığı, ücretlerin endüstriyel örgütsel psikologların çalıştığı sanayiye bağlı olarak da büyük ölçüde değiştiğini bildirmektedir. Çeşitli endüstriler için ortalama yıllık ücret aşağıdaki gibidir:

  • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri: 123.290 Dolar
  • Yönetim, Bilimsel ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri: 98.600 $
  • Eyalet Hükümeti: 78,340 Dolar
  • Kolejler, Üniversiteler ve Profesyonel Okul: 67,250 $

  Endüstri-Örgüt Psikolojisini Kimler Çalışmalı?

  Psikolojik prensipleri gerçek dünya ortamına uygulamakla ilgilenen öğrenciler, endüstriyel organizasyon psikolojisini göz önünde bulundurmalıdır. Psikolojiye ve ürün tasarımı, bilgisayar, istatistik ve mühendislik gibi ilgili konulara büyük ilgi duyuyorsanız, bu sizin için ideal alan olabilir.

   İlginizi Çekebilir

   E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir