İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Eğitim Kılavuzları ve İpuçları

Psikolojiye Göre Rastgele Ödev Tanımı

Psikolojiye Göre Rastgele Ödev Tanımı
+ - 0

Rastgele ödev, her bir katılımcının herhangi bir gruba atanması için aynı fırsata sahip olmasını sağlamak için psikoloji deneylerinde şans prosedürlerinin kullanılması anlamına gelir.

Çalışma katılımcıları, deney grubu veya tedavi grubu gibi farklı gruplara rastgele atanır. Rastgele atama, yazı tura atmak, şapkadan isim çıkarmak, zar atmak veya katılımcılara rastgele numaralar atamak gibi taktikler içerebilir.

Rasgele atamanın rasgele seçimden farklı olduğuna dikkat etmek önemlidir. Rastgele seçim, katılımcıların daha büyük popülasyonu temsil etmek için nasıl rastgele seçildiğini belirtirken, rastgele atama seçilen katılımcıların daha sonra deney gruplarına nasıl atandığını gösterir.

Rastgele Ödev Psikoloji Deneyinde Nasıl Çalışır?

Bir değişkendeki değişikliklerin başka bir değişkende değişikliklere yol açıp açmadığını belirlemek için, psikologların bir deneme yapması gerekir. Araştırmacılar sıklıkla, ilgilenilen bir değişkenin diğer değişken üzerinde bir etkisi olacağını öngören test edilebilir bir hipotez oluşturarak başlar.

Denemede deneylerin manipüle edeceği değişken, bağımsız değişken olarak bilinirken, ölçecekleri değişken bağımlı değişken olarak bilinir. Değişkenler arasındaki ilişkilere bakmanın farklı yolları olmakla birlikte, iki veya daha fazla değişken arasında bir sebep-sonuç ilişkisi varsa deney net bir fikir edinmenin en iyi yoludur.

Araştırmacılar bir hipotez kurduktan, arka plan araştırması yaptıktan ve deneysel bir tasarım seçtikten sonra, denemeleri için katılımcı bulma zamanı gelmiştir. Araştırmacılar kimin bir deneyin parçası olacağına tam olarak nasıl karar veriyor? Daha önce de belirtildiği gibi, bu genellikle rastgele seçim olarak bilinen bir şeyle gerçekleştirilir.

Bir deneyin sonuçlarını daha büyük bir gruba genellemek için, o popülasyonda bulunan nitelikleri temsil eden bir örnek seçmek önemlidir. Örneğin, toplam nüfus yüzde 51 kadın ve yüzde 49 erkek ise, örneklem aynı yüzdeleri yansıtmalıdır. Temsili bir örnek seçmek, bir araştırmada katılımcı olacak popülasyondaki insanları rastgele seçerek yapılır. Rastgele seçim, gruptaki herkesin eşit seçilme şansına sahip olduğu anlamına gelir.

Bir katılımcı havuzu seçildikten sonra, bunları gruplara ayırmanın zamanı geldi. Katılımcıları rastgele gruplara atayarak, deneyciler bağımsız değişken uygulanmadan önce her grubun aynı olacağından emin olabilirler.

Katılımcılar, söz konusu tedaviyi almayan kontrol grubuna rastgele atanabilir. Veya rasgele, tedavi gören deney grubuna atanabilirler.

Rastgele atama, iki grubun başlangıçta aynı olma olasılığını artırır, bu şekilde bağımsız değişkenin uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir değişikliğin, ilgilenilen tedavinin sonucu olduğu varsayılabilir.

Rastgele Atama Örneği

Bir araştırmacının sınav öncesi kafeinli içecek içip içmemesinin test performansını artıracağını öğrenmekle ilgilendiğini hayal edin. Rastgele bir katılımcı havuzu seçtikten sonra, her kişi rastgele kontrol grubuna veya deney grubuna atanır.

Kontrol grubundaki katılımcılar, sınavdan önce kafein içermeyen bir plasebo içiyor. Deney grubundakiler ise teste başlamadan önce kafeinli bir içecek tüketin.

Her iki gruptaki katılımcılar daha sonra sınava girerler ve araştırmacı kafeinli içeceğin test performansı üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için sonuçları karşılaştırır.

Eniyi Düşünce’den Bir Kelime

Rastgele ödev psikoloji araştırma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu süreç yalnızca olası önyargı kaynaklarını ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda bir popülasyonun sonuçlarını daha büyük bir popülasyona genelleştirmeyi de kolaylaştırır.

Rastgele atama deneydeki her grubun üyelerinin aynı olmasını sağlamaya yardımcı olur, bu da grupların daha büyük popülasyonda neyin mevcut olduğunu daha iyi temsil ettiği anlamına gelir. Bu tekniğin kullanılmasıyla, psikoloji araştırmacıları karmaşık olayları inceleyebilir ve insan aklı ve davranış anlayışımıza katkıda bulunabilir.

    Yazar Hakkında


    Yorum Yap