İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim Kılavuzları ve İpuçları

Bilimsel Yöntem ve Psikoloji Araştırması

Bilimsel Yöntem ve Psikoloji Araştırması
+ - 0

Araştırmacılar psikolojik olayları nasıl araştırıyor? İnsanların nasıl düşündüklerini ve nasıl davrandıklarını incelemek için bilimsel yöntem olarak bilinen bir süreci kullanırlar. Bu süreç, bilim adamlarının sadece farklı psikolojik olayları araştırmasına ve anlamasına izin vermekle kalmaz, aynı zamanda araştırmacılara ve başkalarına çalışmalarının sonuçlarını paylaşma ve tartışma yollarını sunar.

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimsel yöntem nedir ve psikolojide nasıl kullanılır? Bilimsel yöntem, temel olarak, araştırmacıların iki veya daha fazla değişken arasında bir tür ilişki olup olmadığını belirlemek için izleyebilecekleri adım adım bir süreçtir.

Psikologlar ve diğer sosyal bilimciler düzenli olarak insan davranışları için açıklamalar önermektedir. Daha resmi olmayan bir düzeyde, insanlar günlük olarak başkalarının niyetleri, motivasyonları ve eylemleri hakkında yargılarda bulunur.

İnsan davranışı hakkında yaptığımız günlük kararlar öznel ve anekdot olsa da, araştırmacılar psikolojiyi objektif ve sistematik bir şekilde incelemek için bilimsel yöntemi kullanır. Bu çalışmaların sonuçları genellikle popüler medyada rapor edilmektedir, bu da pek çok kişinin araştırmacıların yaptıkları sonuçlara nasıl veya niçin ulaştığını merak etmelerini sağlar.

Psikologların ve diğer araştırmacıların bu sonuçlara nasıl ulaştığını gerçekten anlamak için, psikolojiyi incelemek için kullanılan araştırma süreci ve her türlü psikolojik araştırma yapılırken kullanılan temel adımlar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmanız gerekir. Bilimsel yöntemin adımlarını bilerek, araştırmacıların insan davranışlarıyla ilgili sonuçlara varmak için yaşadıkları süreçleri daha iyi anlayabilirsiniz.

Bilimsel Yöntemin Adımlarını Kullanma Nedenleri

Psikolojik araştırmaların amacı, zihinsel süreçleri veya davranışları tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve belki de etkilemektir. Bunu yapmak için, psikologlar psikolojik araştırma yapmak için bilimsel yöntemi kullanırlar. Bilimsel yöntem, araştırmacılar tarafından soru geliştirmek, veri toplamak ve sonuçlara ulaşmak için kullanılan bir dizi ilke ve prosedürdür.

Psikolojide bilimsel araştırmanın amaçları nelerdir? Araştırmacılar yalnızca davranışları tanımlamakla ve bu davranışların neden ortaya çıktığını açıklamakla kalmaz; ayrıca insan davranışlarını tahmin etmek ve hatta değiştirmek için kullanılabilecek bir araştırma oluşturmak için çaba harcarlar.

Bilinmesi Gereken Anahtar Terimler

Bilimsel yöntem adımlarını keşfetmeye başlamadan önce, bilmeniz gereken bazı temel terimler ve tanımlar vardır.

 • Hipotez: İki veya daha fazla değişken arasındaki olası ilişki hakkında eğitimli bir tahmin.
 • Değişken: Gözlenebilir ve ölçülebilir şekillerde değişebilen bir faktör veya unsur.
 • Operasyonel Tanım: Değişkenlerin tam olarak nasıl tanımlandıkları, nasıl manipüle edilecekleri ve nasıl ölçüleceklerinin tam bir açıklaması.

Bilimsel Yöntemin Aşamaları

Araştırma çalışmaları değişkenlik gösterse de, bunlar psikologların ve bilim insanlarının insan davranışlarını araştırırken kullandıkları temel adımlardır.

Adım 1. Bir Gözlem Yapın

Bir araştırmacı başlamadan önce, çalışmak için bir konu seçmeleri gerekir. Bir ilgi alanı seçildikten sonra, araştırmacılar konuyla ilgili mevcut literatürü kapsamlı bir şekilde gözden geçirmelidir. Bu derleme, konu hakkında ne öğrenilmiş olduğu ve hangi soruların cevaplanmaya devam edeceği hakkında değerli bilgiler sağlayacaktır.

Bir literatür taraması, onlarca yıl öncesine ait hem kitaplardan hem de akademik dergilerden önemli miktarda yazılı materyale bakmayı içerebilir. Araştırmacı tarafından toplanan ilgili bilgiler, yayınlanan son çalışma sonuçlarının giriş bölümünde sunulacaktır. Bu arka plan materyali, araştırmacıya bir psikoloji çalışması yürütmede ilk büyük adımı – bir hipotez oluşturmada – da yardımcı olacaktır.

Adım 2. Bir soru sorun

Bir araştırmacı bir şey gözlemlediğinde ve konuyla ilgili bazı temel bilgileri edindikten sonra, bir sonraki adım bir soru sormaktır. Araştırmacı, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki hakkında eğitimli bir tahmin olan bir hipotez oluşturacak

Örneğin, bir araştırmacı uyku ve akademik performans arasındaki ilişki hakkında bir soru sorabilir. Daha fazla uyku alan öğrenciler okuldaki sınavlarda daha iyi performans gösteriyor mu?

İyi bir hipotez oluşturmak için, belirli bir konu hakkında sahip olabileceğiniz farklı sorular hakkında düşünmek önemlidir. Ayrıca nedenleri nasıl araştırabileceğinizi de düşünmelisiniz. Yanlışlanabilirlik, geçerli bir hipotezin önemli bir parçasıdır. Başka bir deyişle, eğer bir hipotez yanlışsa, bilim adamlarının yanlış olduğunu göstermesinin bir yolu olmalı.

3. Adım. Hipotezinizi Test Edin ve Veri Toplayın

Sağlam bir hipoteziniz olduğunda, bilimsel yöntemin bir sonraki adımı bu toparlanmayı veri toplayarak test etmektir. Bir hipotezi araştırmak için kullanılan kesin yöntemler tam olarak neyin çalışıldığına bağlıdır. Bir psikoloğun kullanabileceği iki temel araştırma şekli vardır – tanımlayıcı araştırma veya deneysel araştırma.

Tanımlayıcı araştırma , genellikle söz konusu değişkenleri manipüle etmenin zor veya hatta imkansız olduğu durumlarda kullanılır. Tanımlayıcı araştırma örnekleri vaka çalışmaları, doğal gözlem ve korelasyon çalışmalarını içerir. Pazarlamacılar tarafından sıklıkla kullanılan telefon anketleri, tanımlayıcı araştırmalara bir örnektir.

Psikoloji araştırmalarında korelasyonel çalışmalar oldukça yaygındır. Araştırmacıların sebep-sonuç saptamasına izin vermezken, farklı değişkenler arasındaki ilişkileri tespit etmeyi ve bu ilişkilerin gücünü ölçmeyi mümkün kılarlar.

Deneysel araştırma , iki veya daha fazla değişken arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini araştırmak için kullanılır. Bu araştırma türü bağımsız bir değişkeni sistematik olarak manipüle etmeyi ve daha sonra tanımlanmış bir bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçmeyi içerir. Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri, araştırmacıların bir değişkendeki değişikliklerin gerçekten başka bir değişime neden olup olmadığını belirlemelerine izin vermesidir.

Psikoloji deneyleri genellikle oldukça karmaşık olsa da, basit bir deney oldukça temeldir, ancak araştırmacıların değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini belirlemesine izin verir. Basit deneylerin çoğunda bir kontrol grubu (tedavi görmeyenler) ve deney grubu (tedavi alan kişiler) kullanılır.

4. Adım. Sonuçları inceleyin ve Sonuçların Çizilmesi

Bir araştırmacı araştırmayı tasarladıktan ve verileri topladıktan sonra, bu bilgiyi incelemenin ve ne olduğuna dair sonuçlar çıkarmanın zamanı gelmiştir. Araştırmacılar istatistikleri kullanarak verileri özetleyebilir, sonuçları analiz edebilir ve bu kanıtlara dayanarak sonuçlar çıkartabilirler.

Peki bir araştırmacı, çalışmanın sonuçlarının ne anlama geldiğine nasıl karar verir? İstatistiksel analiz sadece araştırmacı hipotezini desteklemeyebilir (veya çürütemez); bulguların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını belirlemek için de kullanılabilir.

Sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olduğu söylendiğinde, bu sonuçların şanstan kaynaklanma ihtimalinin düşük olduğu anlamına gelir.

Bu gözlemlere dayanarak, araştırmacılar sonuçların ne anlama geldiğini belirlemelidir. Bazı durumlarda, bir deney bir hipotezi destekleyecektir, ancak diğer durumlarda, hipotezi desteklemeyecektir.

Peki, bir psikoloji deneyinin sonuçları araştırmacının hipotezini desteklemiyorsa ne olur? Bu, çalışmanın değersiz olduğu anlamına mı geliyor? Sadece bulgular hipotezi desteklemediği için araştırmanın faydalı ya da bilgilendirici olmadığı anlamına gelmez. Aslında, bu tür araştırmalar bilim insanlarına gelecekte araştırmak için yeni sorular ve hipotezler geliştirmelerinde yardımcı olmakta önemli bir rol oynamaktadır.

Sonuçlar çıkarıldıktan sonraki adım, sonuçları bilimsel topluluğun geri kalanıyla paylaşmaktır. Bu, sürecin önemli bir parçasıdır çünkü genel bilgi tabanına katkıda bulunur ve diğer bilim adamlarının keşfedilecek yeni araştırma yolları bulmalarına yardımcı olabilir.

Adım 5. Sonuçları Rapor Edin

Bir psikoloji çalışmasında son adım bulguları bildirmektir. Bu genellikle çalışmanın bir tanımını yazarak ve makaleyi akademik veya profesyonel bir dergide yayınlayarak yapılır. Psikolojik çalışmaların sonuçları, Psikolojik Bülten , Sosyal Psikoloji Dergisi , Gelişim Psikolojisi ve benzeri birçok hakemli dergide görülebilir.

Bir dergi makalesinin yapısı Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından belirtilen belirli bir formatı izler. Bu makalelerde araştırmacılar:

 • Önceki araştırmalarla ilgili kısa bir geçmiş ve arka plan sağlamak
 • Hipotezlerini sunun,
 • Araştırmaya kimlerin katıldığını ve nasıl seçildiklerini tespit etmek,
 • Her değişken için operasyonel tanımları sağlamak,
 • Veri toplamak için kullanılan önlem ve prosedürleri tanımlayın,
 • Toplanan bilgilerin nasıl analiz edildiğini açıklayın ve
 • Sonuçların ne anlama geldiğini tartışın.

Bu kadar ayrıntılı bir psikolojik çalışma kaydı neden bu kadar önemli? Diğer araştırmacılar çalışma boyunca kullanılan adımları ve prosedürleri açıkça açıklayarak, sonuçları kopyalayabilirler. Akademik ve profesyonel dergiler tarafından kullanılan editoryal süreç, gönderilen her makalenin, araştırmanın bilimsel olarak sağlam olmasını sağlamak için kapsamlı bir hakem incelemesine tabi tutulmasını sağlar.

Yayınlandıktan sonra, çalışma bu konudaki bilgi tabanımızdaki mevcut bulmacanın bir başka parçası haline gelir.

  Yazar Hakkında


  Yorum Yap