İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Eğitim Kılavuzları ve İpuçları
 3. Anketler ve Ne Zaman Kullanılacağı

Anketler ve Ne Zaman Kullanılacağı

Anket doldurma

bir Anket, bireyler hakkında bilgi toplamak için kullanılan bir veri toplama aracıdır. Anketler, psikoloji araştırmalarında, çalışma katılımcılarından öz rapor verilerini toplamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir anket bireyler hakkındaki gerçek bilgilere odaklanabilir veya ankete katılanların görüşlerini almayı hedefleyebilir.

Peki neden psikologlar psikoloji araştırmalarında anketleri bu kadar sık kullanmayı tercih ediyorlar? Araştırmalar, en yaygın kullanılan araştırma araçlarından biridir, çünkü gerçek dünyada var olan doğal olayları tanımlamak için veri toplamak ve bunları kullanmak için kullanılabilirler. Bilim adamlarının çok fazla veri ile çalışmasına olanak tanıyan oldukça hızlı bir şekilde çok sayıda yanıt alınabiliyor.

Psikoloji Araştırmalarında Anketler Nasıl Kullanılır?

Bir grup insanın özelliklerini, davranışlarını veya görüşlerini araştırmak için bir anket kullanılabilir. Bu araştırma araçları, cinsiyet, din, etnik köken ve gelir gibi özellikler hakkında demografik bilgiler hakkında sorular sormak için kullanılabilir. Ayrıca deneyimler, görüşler ve hatta varsayımsal senaryolar hakkında bilgi toplayabilirler. Örneğin, araştırmacılar insanlara olası bir senaryo sunabilir ve daha sonra bu durumda nasıl cevap verebileceklerini sorabilir.

Araştırmacılar anketleri kullanarak bilgi toplamaya nasıl gidiyor? Bir anket birkaç farklı şekilde uygulanabilir. Yapılandırılmış görüşme olarak bilinen bir yöntemde, araştırmacı her katılımcıya soruları sorar. Anket olarak bilinen diğer yöntemde, katılımcı anketi kendi başına doldurur. Anket metodu en yaygın olanı olmasına rağmen, muhtemelen geçmişte birçok farklı ankete girdiniz.

Anketler genellikle güvenilirlik ve geçerliliğe sahip olmalarını sağlamak için standardize edilmiştir. Standardizasyon da önemlidir, böylece sonuçlar daha büyük popülasyona genelleştirilebilir.

Anket Kullanmanın Avantajları

Anketleri psikolojik araştırmalarda kullanmanın en büyük yararlarından biri, araştırmacıların nispeten hızlı ve ucuz bir şekilde büyük miktarda veri toplamalarına izin vermeleridir. Bir anket yapılandırılmış görüşme veya kişisel raporlama önlemi olarak yönetilebilir ve veriler şahsen, telefonla veya bir bilgisayarda toplanabilir.

 • Anketler, araştırmacıların nispeten kısa bir süre içinde büyük miktarda veri toplamalarını sağlar.
 • Anketler, diğer birçok veri toplama tekniğinden daha ucuzdur.
 • Anketler hızlı bir şekilde oluşturulabilir ve kolayca yönetilebilir.
 • Anketler kişisel gerçekler, tutumlar, geçmiş davranışlar ve görüşler dahil olmak üzere çok çeşitli konularda bilgi toplamak için kullanılabilir.

Anket Kullanımının Dezavantajları

Yazılı anketlerle ilgili olası bir sorun, cevaplamama yanlılığıdır. Uzmanlar, yüzde 85 veya daha yüksek getiri oranlarının mükemmel olarak kabul edildiğini, ancak yüzde 60’ın altındaki herhangi bir şeyin numunenin temsil edilebilirliği üzerinde ciddi bir etkisi olabileceğini öne sürüyor.

 • Kötü anket inşası ve idaresi aksi takdirde iyi tasarlanmış çalışmalara zarar verebilir.
 • Bir ankette verilen cevap seçenekleri, katılımcıların gerçekte nasıl hissettiğinin kesin bir yansıması olmayabilir.
 • Rastgele örnekleme genellikle katılımcıları seçmek için kullanılırken, yanıt oranları anket sonuçlarını önyargılı hale getirebilir.
 • Sosyal arzulanma yanlılığı, insanları gerçekte olduklarından daha iyi görünmelerini sağlayacak şekilde yanıt vermeye yönlendirebilir. Örneğin, bir katılımcı gerçek hayatta olduğundan daha sağlıklı davranışlarda bulunduğunu bildirebilir.

Anket Veri Toplama Türleri

Anketler çeşitli şekillerde uygulanabilir. Geçmişte bir dizi farklı pazar araştırması anketine katılmanız ihtimali iyi.

Anketleri yönetmenin en yaygın yollarından bazıları şunlardır:

 • Posta – Bir örnek, doğrudan sizin aldığınız materyali posta yoluyla dağıtan bir mezunlar anketi içerebilir.
 • Telefon – Telefon anketine bir örnek, belirli bir tüketici ürünü ile ilgili deneyimleriniz hakkında bir pazar araştırması çağrısı olabilir.
 • Çevrimiçi – Çevrimiçi anketler, belirli bir satıcı, ürün veya web sitesiyle ilgili deneyimlerinize odaklanabilir.
 • Evde yapılan görüşmelerde – ABD Sayımı, evde yapılan görüşme anketi yönetimine iyi bir örnektir.

Yorum Yap

  Yorum Yap