1. Anasayfa
 2. Sosyal Psikoloji

Bilişsel Empati – Duygusal Empati


0

En son ne zaman üzgün veya umutsuz hissettiğini sevdiğin birisiyle birlikteydin? Belki boşandıktan sonra, yaşamı değiştiren bir tanı konduktan sonra veya sevilen bir yakınının kaybolduktan sonraydı. Gözyaşları, bize bir cevap veriyor. Bir şekilde onları rahatlatmak istediğimizi düşünüyoruz. Bu zamanlarda onlarla oturduğunuzda, kendinizi biraz üzgün hissetmiş olabilirsiniz.

Genel olarak empatiyi, kendimizi başka bir kişinin ayakkabısına yerleştirme, deneyimlerini daha iyi anlamaya çalışma kapasitesi olarak düşünürüz. Araştırmacıların birkaç farklı empati şekli tanımladığını biliyor muydunuz? Tanımlanmış ve araştırılmış olan iki ana empati biçimi bilişsel empati ve duygusal empatidir (ayrıca duygusal empati olarak da bilinir).

Oldukça farklı olsalar da, ikisi de başkalarıyla bağlantı kurmamıza ve bunları korumamıza yardımcı olmak için eşit derecede önemlidir.

Makalede Neler Var?

Neden Empati Önemlidir?

Empati, insanları birbirine bağlamaya yardımcı olur, onları bir yardım ve / veya iyileştirme kapasitesi içinde birbirlerine doğru hareket ettirir. Stephen Covey’in (ünlü yazar ve liderlik uzmanı) belirttiği gibi, “Başkalarına karşı derin empati gösterdiğinde, savunma enerjileri düşer ve pozitif enerji onun yerine geçer. İşte o zaman problem çözmede daha yaratıcı olabilirsiniz.”

Hayatımızı işte ve evde yaşadıkça, ilişki dinamiklerini sürekli olarak etkileşime sokuyor ve dengeliyoruz. Empatiden yoksun olduğumuzda, bu kişilerarası bağlantıları geliştirip besleyemeyiz, gergin ilişkilere, kopmuş güvene, ilişkilerin kaybına ve izolasyona yol açamayız. Çatışmaları onarmak, ortaklaşa çalışmak veya empati kuramadığımız zaman sorunları çözmek daha zor hale gelir.

Toplumumuz, bağlantıları kolaylaştırmak ve hareketi ilerletmek için empatiye güvenir. Empati parçası eksik olduğunda, yeni fikirlerin üretkenliği ve yenilikçiliğindeki bağlantımız kesilir ve daha az etkili oluruz.

Empati uygulamak, aşağıdakiler gibi çeşitli ilişki dinamikleri için önemlidir:

 • Aileler
 • Kardeşler
 • Evlilikler
 • Arkadaşlık İlişkileri
 • arkadaşlıklar
 • İş arkadaşları
 • Meslektaşlar
 • İş ortakları
 • Topluluk grupları

İki farklı empati türü (bilişsel ve duygusal), krizde bir arkadaş veya aile üyesi ile ilişki kurma yolumuzu ortaya koymaktadır. İki empati türü arasında belirgin farklılıklar vardır.

Bilişsel Empati

 • Başka birinin bakış açısını almak

 • Başkasının ayakkabısında nasıl bir şey olduğunu hayal etmek

 • Birinin duygularını anlama

Duygusal Empati

 • Duygusal bir deneyimi paylaşmak

 • Birinin acısına cevaben üzüntü hissetmek

 • Birine yardım etmeye istekli olmak

Bilişsel Empati

Bilişsel empati kurarken, başka bir kişinin bakış açısını alarak pratik yapıyoruz. Aslında, kendi durumlarında bu kişi olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal ediyoruz. Bilişsel empatiye, kendimizi başkasının yerine koyma fikrini veren perspektif alma denir.

Bilişsel empati ile kendimizi başkasının durumuna yerleştirme ve onun deneyimini daha iyi anlayabilme fikrine dokunmaya çalışıyoruz.

Önemsediğimiz birinin incindiği anlarda, ondan uzak durmamız kolay olabilir çünkü büyük resmi görebiliriz. Örneğin, bir arkadaşım için röportaj yaptığı bir iş bulamazsa, büyük olasılıkla onun hayal kırıklığını görebilirsiniz. Bununla birlikte, onun yetenekli olduğunu ve yakında yakında iyi bir iş bulacağını da fark edebilirsiniz.

Öte yandan, bilişsel empati kurarken, nerede oldukları ile tanışabilir ve iş bulamamadan sonra neden üzgün veya hayal kırıklığına uğradıklarını anlayabiliriz. O anda onlar gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etme pratiği yapıyoruz, duruma veya duruma kendi perspektifinden bakıyoruz.

Duygusal Empati

Çocuğunuz, kardeşiniz veya ağlamaya başladığı gibi yakın bir arkadaşınıza yakın oturduğunuzu hayal edin. Yaşadığı şeyin muhtemelen bizim üzerimizde bir etkisi var, değil mi? Biz de üzgün hissetmeye başlayabiliriz. Duygusal empati yaşadığımızda, bilişsel perspektiften paylaşarak duygusal bir deneyime geçiyoruz.

Sosyal psikoloji araştırmacıları Hodges ve Davis, duygusal empatiyi üç bölümde anlatıyor:

 1. diğer kişiyle aynı duyguyu hissetmek
 2. Acılarına tepki olarak kendi sıkıntılarımızı hissetmek
 3. diğer kişiye karşı şefkat hissi

Duygusal empati ile başkalarına yardım etme isteği arasında pozitif bir ilişki olduğunu not ederler. Başka bir deyişle, duygusal empati yapmayı kolay bulan birinin, ihtiyacı olan kişiye de yardım etmesi için taşınması daha olasıdır.

Duygusal empatinin genel sağlık ve en önemli ilişkilerimizden yararlanmadaki faydalarını görmek kolay olabilir.

Empati Genetik midir?

Araştırmalar empati yapma yeteneğinin genetikten etkilendiğini tespit etti. Aslında, kadınların duygusal ipuçlarını yakalamaları ve duyguları erkeklerden daha doğru bir şekilde ayırt etmeleri daha muhtemeldir.

Genetik test ve analiz şirketi 23 ve Me ile yapılan bir araştırma çalışmasında, beynin striatum olarak adlandırılan beyninin oldukça aktif bir parçası olan kromozom 3 üzerinde LRRN1 geninin yanında empati kurabilme kapasitemizle ilgili olarak tanımlanmış spesifik bir genetik çeşitlilik vardı .”

Beynin bu bölümündeki aktivitenin empati hissetme yeteneğimize bağlı olduğu öne sürülmektedir. Yapılması gereken daha fazla araştırma olmasına rağmen, bu bulgular bilim adamlarının gelişim üzerindeki genetik etki ile empati hissetme yeteneği arasındaki bağlantılar hakkında daha fazla şey keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Doğaya Karşı Beslenme

Genetiğin empati duyma kapasitemizi etkilediği bulundu, ancak sosyal öğrenme deneyimlerimiz hakkında da söylenecek çok şey var. “Doğaya karşı besleyici” tabirini zaten duymuş olabilirsiniz. Bu cümle, davranışlarımız, özelliklerimiz ve koşullarımız üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğuna inandıklarını savunarak, araştırmacılar arasında uzun süredir devam eden bir tartışmaya işaret ediyor.

Bazı araştırmacılar genetiğin birincil etki olduğunu öne sürerken, diğerleri çevremizin ve sosyal etkileşimlerin empati gibi şeyler geliştirmemize yardımcı olabileceğine inanıyor.

Sosyal Öğrenme

Psikolog Albert Bandura tarafından geliştirilen sosyal öğrenme teorisi, bilişsel öğrenme teorisi ve davranışsal öğrenme teorisi unsurlarını birleştirir. İnsanların empati kapasitelerini başkalarından empati kurarak ve deneyimleyerek artırabilecekleri önerilmektedir.

Bir çocuğun duygusal deneyimlerine herhangi bir dikkat, zaman veya değer vermemiş olması durumunda, çocuğun başkalarıyla nasıl empati kuracağını bilemeyen önemli bir beceri olmadan dünyayı ve ilişkileri deneyimlemeye devam etmesi muhtemeldir. Çocuk şöyle şeyleri kaçırmış olurdu:

 • Nasıl göründüğünü bilmek için empati yapan birini gözlemleyebilmek
 • İhtiyacı olduğunda birisinin empati kurması hissi
 • birine, duyguların değerini öğretme
 • insanlarla anlamlı bağlantılar kurmayı öğrenmek

Empati, insanlar arasındaki duygusal boşluğu kapatmaya, bağlantı kurmaya ve paylaşılan bir deneyime yardımcı olur. Paylaşılan duygusal bir deneyimin biriyle nasıl hissettiğini bilmediğimizde, bunu başkalarıyla nasıl yapacağınızı bilmek zor olabilir.

Empati kuramama, işte, ilişkilerde, ailelerin içinde ve toplum içinde sıkıntıya neden olabilir.

dengesizlik

Çok Fazla Empati

Empati becerisi kadar faydalı ve değerli olduğu kadar, çok fazla empatinin kişinin duygusal iyiliğine, sağlığına ve ilişkilerine zarar verebileceği önerilmektedir. Duygusal empati, insanlar arasındaki bağlantının yapı taşıdır. Paylaşılan duygusal deneyim, birisine daha yakın olmamızı, rahatlatmamızı ve güvence ve yardım sunmamızı sağlar.

Bununla birlikte, duygusal empati, bedenlerimizin, diğer kişinin yanındayken yaşadıkları duygulara ve duygusal deneyimlerine cevap verdiği anlamına gelir.

Dengeli bir duygusal empati uygulaması olduğunda, duygusal bir deneyimin başka bir kişiyle paylaşmasına izin verirken, kendi duygusal tepkilerimizin önüne geçmesine izin vermeyiz. Savunmasız duygusal uyanışımız çok büyük olduğunda, şefkatli ve empatik olma yolunda ilerleyebilir.

Duygusal olarak düzensizliği hissetmek bize çok zor gelebilir ve yanmış hissetmemize yol açabilir ve nihayetinde bizi acılar içinde başka biriyle birlikte olmak için fazla acı veren bir empati uygulamak istememize bırakabilir.

Duygusal empati uygulama yeteneğimiz, tecrit, yanlış anlaşılma ve kendini asılsız hissetme ile sonuçlandığında kendi refahımız için bir tehdit haline gelir.

Yeterli Empati Yok

Bu iki tür empati tamamen farklı işlem sistemlerinden çalıştığı için bilişsel empati pratiği konusunda daha iyi, ancak duygusal empati ile uğraşmakta zorlanan bazı insanlar var. Bu, bilişsel işleme ile perspektif alma arasındaki duygusal işleme göre farklılıktır.

Empati dengesizliği olduğunda – bilişsel empati üzerine çok ağır ve duygusal empati üzerine yeterince eğilerek – insanlarla olan ilişkilerimiz gergin olabilir. Yardım etmeye veya rahatlamaya çalıştığınız kişi, kendisini kesinlikle yardımcı hissedebilecek durumuyla ilgili bir anlayışa sahip olduğunuzu hissedebilse de, onu biraz yanlış anlaşıldığı, görülmediği veya duyulmadığı izlenimini bırakabilir.

Şu anda bu kişiyle duygusal bir deneyime sahip olmanın önemli bir kısmı, çok fazla bilişsel empati ve yeterli duygusal empati uygulanmadığında eksik.

Aşağıdaki, bunun nasıl görünebileceğinin basit bir örneğidir:

Örnek 1: Bilişsel Empati

 • Sevilen Bir: Büyükannem az önce öldü ve gerçekten yakındık. (Ağlamaya başlar.)
 • Bilişsel Empatiyi Kullanan Kişi: Üzgünüm, üzgün olduğunuzu biliyorum. Sence daha iyi bir yer, sence de öyle değil mi?

Örnek 2: Duygusal Empati

 • Sevilen Bir: Büyükannem az önce öldü ve gerçekten yakındık. (Ağlamaya başlar.)
 • Duygusal Empati Kullanan Kişi: Büyükannen için çok üzüldüm. Onu çok özlediğini biliyorum. Burada seninleyim. (Gözyaşı olabilir veya üzüntüyü ifade edebilir.)

Bu çok basit örnekleme içinde, bilişsel empati ile durduğumuz ve duygusal empati parçasını etkileşime sokmadığımız takdirde, diğer insan için nasıl bir his olduğunu hissedebiliriz. Kişi, büyükannesinin vefat etmesi için başsağlığı diliyor ve rahatlık sağlamaya çalıştığını biliyor; bununla birlikte, örnek 1 ile, kişinin sizinle paylaşılan duygusal bir deneyimi olması için bir fırsat yoktur.

Paylaşılan duygusal deneyim, ihtiyacı olan birine oldukça rahatlatıcı ve şifa verebilir.

Meydan okuma

Hem bilişsel hem de duygusal empati uygulamak zor. Her ikisinin de kasıtlı ve tutarlı bir uygulamayla öğrenilebileceğine inanılmaktadır. Duygusal empati ile benzersiz zorluk, pratikte, savunmasız ve kendi duygusal tepkilerimizle temas halinde olmamız gerektiğidir.

Kendi duygusal sıkıntımızı düzenleyebilme becerisi önemli olacaktır, ancak aşağıdakiler nedeniyle insanların yapması çok zor olabilecek bir şeydir:

 • nasıl büyüdük
 • Duygusal ihtiyaçlarımız olduğunda insanlar bize nasıl davrandılar?
 • Çevremizdeki insanlar bize duygu hakkında ne öğretti
 • duyguların değeri hakkında aldığımız mesajlar
 • bunalmış olma korkusu
 • başka biriyle duygulara takılma korkusu

Denge bulma

Bilişsel ve duygusal empati harika ortaklardır ve denge ile uygulandığında fantastik bir çift olabilir. Birinin bakış açısını alma ve kendisinin (bilişsel empati) olabileceğini ve onun duygusal olarak deneyimlendiği ve paylaşılan bir duygusal deneyime sahip (duygusal empati) birisiyle tanışabilme becerisini; herhangi bir ilişki dinamiği için bir oyun değiştirici.

İnsanlar hem bilişsel hem de duygusal empati kullanarak göründüğünü, duyulduğunu ve anladığını hissettiğinde, birlikte harika şeyler yapabiliriz. Bu empatik denge, şu gibi şeylere izin verir:

 • İşbirliği
 • Problem çözme
 • Yaratıcılık
 • Değerlendirme
 • Müzakere
 • İhtiyaçların belirlenmesi
 • Toplantı ihtiyaçları
 • Güvende hissetme
 • Duygusal bağ
 • Güven

Ne yapabilirsin

İş arkadaşlarınızla, aile üyelerinizle, arkadaşlarınızla veya eşinizle olan ilişkilerinizi geliştirmek ister misiniz? Bilişsel ve duygusal empati dengesini uygulamak kesinlikle yardımcı olabilir. Başkalarıyla nasıl empati kurulacağını asla öğrenmemiş olsanız veya sizinle empati duyan hiç kimseyle deneyim yaşamamış olsanız bile, empati becerilerinin öğrenilebileceğini unutmayın.

Evlerimizde, iş yerlerimizde ve topluluklarımızda empati yapmaya başlamak için yapabileceğimiz birçok şey var.

Kendi Bakış Açılarınızı Bir kenara koyun

Çoğu zaman deneyimlerimizin ve kendi inançlarımızın insanları ve durumları nasıl algılamamızı etkilediğini anlamıyoruz. Bu şeyleri bir kenara bırakmak için kendimizi biraz yavaşlatmak, önümüzde bulunan kişiye odaklanmamıza yardımcı olabilir ve kendisi için olanları daha iyi ayarlamamıza yardımcı olabilir.

Hayal gücünü kullan

İnsanlar sizinle paylaşırken, onlar gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal etmeye çalışın. Paylaşdıkları görüntüleri, duygularını veya koşullarını kullanın ve sadece bu anlarda kendilerinin nasıl hissedebileceğini görmek için kendinizi oraya yerleştirmeye çalışın.

Aktif olarak dinle

Çoğu zaman, insanları söylediklerini yanıtlarken ya da savunmamızı geliştirirken insanları dinlemeye çalışırız. Sadece ne dediklerini duyamıyoruz, fakat ne aktarmaya çalıştıklarını daha iyi anlamamıza yardımcı olacak kilit bilgileri özlüyoruz.

Sesi kendi sesinizle kısma ve diğer kişinin sesinin sesini kısma konusunda kendinize izin verin.

Meraklı ol

Biriyle ilgili meraklı bir yerden sizlerle paylaştığı bir yerden gelmek faydalı olabilir. Onlara deneyimleri hakkında sorular sorarken, aktif olarak dinlediğinizi ve anlamak istediğinizi onlara bildirirsiniz. Bu, insanların göründüklerini ve duyulduklarını hissetmelerine yardımcı olur ve empati kurmanın güzel bir yoludur.

Düzeltme İhtiyacı Olmayın

İhtiyacı olan bir insanın yanındayken, özellikle zorlayıcı duygularla karşılaştıklarında, içine atlamak ve düzeltmek istemek bizim için kolay olabilir. İnsanları incitmek istemiyoruz ve sık sık onları güldürmek, onları neşelendirmek ve parlak tarafa bakmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

Yardımcı olmaya çalışsanız bile, bu insanlar görünmeyen ve duyulmamış hissetmenize neden olabilir. İnsanların paylaşmaları ve onları “düzeltmekten” sorumlu olmadığınızı hatırlamaları için alan sunun.

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir