İlginizi Çekebilir
Freud'un psikanaliz koltuğu
  1. Ana Sayfa
  2. Tarih ve Biyografiler

Alfred Binet ve IQ Testinin Tarihi

Alfred Binet ve IQ Testinin Tarihi
+ - 0

Zekaya ilgi binlerce yıl öncesine dayanıyor. Ancak, ilk akıllı bölüm (IQ) testinin doğmuş olduğunu, eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencileri belirlemek için psikolog Alfred Binet görevlendirilinceye kadar değildi. Sınırlamaları olmasına rağmen, çok daha az titiz ölçümler kullanan birçok görünüşe sahip olmasına rağmen, Binet’in IQ testi, zekayı karşılaştırmanın bir yolu olarak dünya çapında iyi bilinmektedir.

Tarihçe

1900’lü yılların başlarında, Fransız hükümeti Binet’ten hangi öğrencilerin okulda zorlukla karşılaşabileceği konusunda karar vermesine yardım etmesini istedi. Hükümet, tüm Fransız çocukların okula gitmesini gerektiren yasaları kabul etti, bu nedenle özel yardıma ihtiyacı olan çocukları tanımlamanın bir yolunu bulmak önemliydi.

Binet ve meslektaşı Theodore Simon, dikkat, hafıza ve problem çözme becerileri gibi okullarda açıkça öğretilmeyen alanlara odaklanan sorular geliştirmeye başladı. Binet bu soruları kullanarak, hangilerinin okul başarısının en iyi habercisi olduğunu belirledi.

Bazı çocukların daha büyük çocukların genellikle cevaplayabildiği daha gelişmiş soruları cevaplayabildiğini ve bunun tersi olduğunu hemen anladı. Bu gözlemi temel alan Binet, belirli bir yaş grubundaki çocukların ortalama yeteneklerine dayanan bir zihinsel yaş kavramı ya da bir zeka ölçüsü önerdi.

İlk IQ Testi

Bugün Binet-Simon Ölçeği olarak adlandırılan bu ilk zeka testi, halen kullanılmakta olan zeka testlerinin temelini oluşturdu. Bununla birlikte Binet, psikometrik araçlarının tek, kalıcı ve doğuştan gelen bir zeka seviyesini ölçmek için kullanılabileceğine inanmıyordu.

Binet, testin sınırlarını vurguladı, zekanın tek bir sayı ile ölçmek için çok geniş bir kavram olduğunu öne sürdü. Bunun yerine, istihbaratın bir dizi faktörden etkilendiğini, zaman içinde değiştiğini ve yalnızca benzer geçmişe sahip çocuklarla karşılaştırılabileceğini vurguladı.

Stanford-Binet Zeka Testi

Binet-Simon Ölçeği Amerika Birleşik Devletleri’ne getirildiğinde, büyük ilgi gördü. Stanford Üniversitesi psikoloğu Lewis Terman Binet’in orijinal sınavına girdi ve Amerikalı katılımcılardan oluşan bir örnek kullanarak standartlaştırdı. İlk olarak 1916’da yayınlanan bu uyarlanmış teste Stanford-Binet Zeka Ölçeği adı verildi ve kısa süre sonra ABD’de kullanılan standart zeka testi oldu.

Stanford-Binet zeka testi, bireyin testteki puanını göstermek için zeka bölümü (veya IQ) olarak bilinen tek bir sayı kullandı.

IQ puanı, testin zihinsel yaşını kronolojik yaşına bölerek ve sonra bu sayıyı 100 ile çarparak hesaplandı.

Örneğin, 12 zihinsel yaş ve 10 kronolojik yaş ile çocuk 120 (12/10 x 100) IQ olurdu.

Stanford-Binet, kurulduğu günden bu yana geçen birkaç revizyondan geçmesine rağmen, günümüzde popüler bir değerlendirme aracı olmaya devam ediyor.

IQ Testinin Artıları ve Eksileri

I. Dünya Savaşı’nın başlangıcında, ABD Ordusu yetkilileri, çok sayıda acemi tarama görevini üstlendi. 1917 yılında, Askerlerin Psikolojik İnceleme Komitesi’nin başkanı olarak, psikolog Robert Yerkes, Ordu Alfa ve Beta testleri olarak bilinen iki test geliştirdi. Ordu Alfa, yazılı bir sınav olarak tasarlandı, Ordu Beta ise İngilizce okuyamayan ya da okuyamayan askerler için resimlerden oluşuyordu. Testler, Ordu’nun hangi erkeklerin belirli pozisyonlara ve liderlik rollerine uygun olduğunu belirlemesine yardımcı olmak amacıyla 2 milyondan fazla askere uygulandı.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda, testler her yaştan, kökenden ve milletten kişilerle birlikte askeri dışındaki çok çeşitli durumlarda kullanılmaya devam etti. Örneğin, Yeni Göçmenleri ABD’ye Ellis Adası’na girerken taramak için IQ testleri kullanılmıştır. Bu zihinsel testlerin sonuçları maalesef, bazı istihbarat “uzmanlarının” göçmenlik kısıtlamalarını yürürlüğe koymak üzere Kongre’yi teşvik etmesine yol açan tüm nüfuslar hakkında kapsamlı ve yanlış genellemeler yapmak için kullanılmıştır.

Wechsler İstihbarat Ölçeği

Stanford-Binet testi üzerine inşa edilen Amerikalı psikolog David Wechsler yeni bir ölçüm aracı yarattı. Binet’e çok benzeyen Wechsler, zekanın farklı zihinsel yetenekleri içerdiğine inanıyordu. Stanford-Binet’in sınırlamaları ile tatmin olmayan Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği (WAIS) olarak bilinen yeni istihbarat testini 1955’te yayımladı.

Wechsler ayrıca özellikle çocuklarla kullanım için iki farklı test geliştirmiştir: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC) ve Wechsler Okul Öncesi ve Birincil Zeka Ölçeği (WPPSI). Testin yetişkin versiyonu orijinal yayınından bu yana revize edilmiştir ve şu anda WAIS-IV olarak bilinmektedir.

WAIS-IV

WAIS-IV, beş tamamlayıcı test ile birlikte 10 alt test içerir. Test, dört ana zeka alanında puan vermektedir: Bir Sözel Anlama Ölçeği, Bir Algısal Muhakeme Ölçeği, Çalışma Belleği Ölçeği ve İşlem Hız Ölçeği. Test ayrıca genel zekanın bir özeti olarak kullanılabilecek iki geniş puan sunmaktadır: dört endeks puanındaki performansı birleştiren Tam Ölçekli bir IQ puanı ve altı en düşük puandan oluşan bir Genel Yetenek İndeksi.

WAIS-IV’teki en düşük puanlar, bazı alanlardaki düşük puanın diğer alanlardaki yüksek puanla birleştirildiği durumlarda, bireyin belirli bir öğrenme zorluğuna sahip olduğunu gösterebileceği durumlar gibi öğrenme engellerini belirlemede yararlı olabilir.

Orijinal Stanford-Binet’teki gibi, kronolojik yaşı ve zihinsel yaşı temel alan testi puanlamak yerine, WAIS sınavın puanı ile aynı yaş grubundaki diğer kişilerin puanları karşılaştırılarak puanlanır. Ortalama puan 100’de sabit olup, puanların üçte ikisi normal ve 85 ile 115 arasında değişmektedir. Bu puanlama yöntemi istihbarat testinde standart bir teknik haline gelmiştir ve Stanford-Binet testinin modern revizyonunda da kullanılmaktadır.

    Yazar Hakkında


    Yorum Yap