1. Anasayfa
 2. Duygular

Temel Duyguların 6 Türü ve İnsan Davranışına Etkileri

Temel Duyguların 6 Türü ve İnsan Davranışına Etkileri
0

Nasıl yaşadığımız ve başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğumuz üzerinde etkili olan birçok farklı duygu türü vardır. Bazen, bu duygulara hükmediyoruz gibi görünebilir. Yaptığımız seçimler, yaptığımız eylemler ve sahip olduğumuz algıların hepsi, herhangi bir anda yaşadığımız duygulardan etkilenir.

Psikologlar ayrıca insanların yaşadığı farklı duygu tiplerini belirlemeye çalıştılar. İnsanların hissettiği duyguları sınıflandırmak ve açıklamak için birkaç farklı teori ortaya çıkmıştır.

Temel Duygular: 1970’lerde, psikolog Paul Eckman, tüm insan kültürlerinde evrensel olarak yaşadığını öne sürdüğü altı temel duyguyu tanımladı. Tanımladığı duygular mutluluk, üzüntü, iğrenme, korku, sürpriz ve öfkeydi. Daha sonra gurur, utanç, utanç ve heyecan gibi şeyleri içerecek şekilde temel duygular listesini genişletti.

Duyguları Birleştirmek: Psikolog Robert Plutchik, renk tekerleği gibi çalışan bir “duygu çarkı” ortaya koydu. Farklı duygular oluşturmak için duygular birleştirilebilir, başka renkler oluşturmak için renkler karıştırılabilir. Bu teoriye göre, daha temel duygular, yapı taşları gibi bir şey yapar. Daha karmaşık, bazen karışık duygular, bu daha temel olanların harmanlarıdır. Örneğin, sevinç yaratmak için neşe ve güven gibi temel duygular birleştirilebilir.

Çok daha yakın tarihli bir çalışma, daha önce inanıldığından çok daha fazla temel duygu olduğunu göstermektedir. Ulusal Bilimler Akademisi Bildirilerinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar 27 farklı duygu kategorisi belirlediler. Ancak, tamamen farklı olmak yerine, araştırmacılar insanların bu duyguları bir degrade boyunca yaşadıklarını buldular.

Bazı temel duygu tiplerine daha yakından bakalım ve insan davranışları üzerindeki etkilerini araştıralım.

1

Makalede Neler Var?

Mutluluk

Woman experiencing happy emotions
jacoblund / Getty Images

Tüm farklı duygu türleri arasında mutluluk, insanların en çok uğraştığı şey olma eğilimindedir. Mutluluk genellikle memnuniyetsizlik, neşe, mutluluk, memnuniyet ve refah duygularıyla karakterize hoş bir duygusal durum olarak tanımlanır. Mutluluk araştırmaları, 1960’lardan bu yana, olumlu psikoloji olarak bilinen psikolojinin da dahil olduğu bir dizi disiplinde önemli ölçüde artmıştır.

Bu tür bir duygu bazen şöyle ifade edilir:

 • Gülümseme gibi yüz ifadeleri
 • Rahat bir duruş gibi beden dili
 • İyimser, hoş bir ses tonu

Mutluluk temel insan duygularından biri olarak kabul edilirken, mutluluğu yaratacağını düşündüğümüz şeyler kültürden ağır şekilde etkilenme eğilimindedir. Örneğin, pop kültürü etkileri, bir ev satın almak ya da yüksek maaşlı bir işe sahip olmak gibi bazı şeyleri elde etmenin mutluluğa neden olacağını vurgulamaya meyillidir. Mutluluğa gerçekte katkıda bulunan şeylerin gerçekleri çoğu zaman çok daha karmaşık ve daha fazla bireyselleşmiştir.

İnsanlar uzun süredir mutluluğun ve sağlığın bağlantılı olduğuna inanıyorlardı ve araştırmalar mutluluğun hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkta rol oynayabileceği fikrini destekledi. Mutluluk, artan uzun ömür ve artan evlilik memnuniyeti dahil olmak üzere çeşitli sonuçlarla ilişkilendirilmiştir.

Tersine, mutsuzluk çeşitli kötü sağlık sonuçları ile ilişkilendirilmiştir. Örneğin stres, kaygı, depresyon ve yalnızlık, bağışıklığın azaltılması, artan iltihaplanma ve azalan yaşam beklentisi gibi şeylerle ilişkilendirilmiştir.

2

Üzüntü

Mutfakta oturan üzgün kadın

Westend61 / Getty Images

Hüzün, genellikle hayal kırıklığı, keder, umutsuzluk, ilgisizlik ve nemli ruh halleriyle karakterize geçici bir duygusal durum olarak tanımlanan başka bir duygu türüdür.

Diğer duygular gibi, üzüntü de tüm insanların zaman zaman yaşadığı bir şeydir. Bazı durumlarda, insanlar depresyona dönüşebilecek uzun süreli ve şiddetli üzüntü dönemleri yaşayabilirler.

Üzüntü, aşağıdakileri içeren çeşitli yollarla ifade edilebilir:

 • Sönmüş ruh hali
 • Sessizlik
 • Letarji
 • Başkalarından çekilme
 • ağlayan

Hüzün türü ve ciddiyeti, kök nedene ve insanların bu tür duygularla nasıl başa çıktıklarına bağlı olarak değişebilir. Üzüntü çoğu zaman insanları başka insanlardan kaçınmak, kendi kendine ilaçlamak ve olumsuz düşünceler üzerinde durmak gibi başa çıkma mekanizmalarıyla meşgul olabilir. Bu tür davranışlar aslında üzüntü duygularını şiddetlendirebilir ve duyguların süresini uzatabilir.

3

Korku

Uçakta oturup korkunç yolcu
Jupiterimages / Getty Images

Korku, hayatta kalmak için de önemli bir rol oynayabilecek güçlü bir duygudur. Bir çeşit tehlike ile karşı karşıya kaldığınızda ve korku yaşarsanız, savaş veya uçuş tepkisi olarak bilinen şeye bakarsınız. Kaslarınız gerilir, kalp atış hızınız ve solunumunuz artar ve aklınız daha uyanık hale gelir, vücudunuzu tehlikeden kaçmak veya ayakta durmak ve savaşmak için hazırlar. Bu yanıt, ortamınızdaki tehditlerle etkin bir şekilde başa çıkmaya hazır olmanızı sağlamaya yardımcı olur.

Bu tür duyguların ifadeleri şunları içerebilir:

 • Gözlerin genişletilmesi ve çenenin geri çekilmesi gibi yüz ifadeleri
 • Tehditlerden gizlenme veya pire girmeye çalışıyor
 • Hızlı nefes alma ve kalp atışı gibi fizyolojik reaksiyonlar

Tabii ki herkes aynı şekilde korku yaşamaz. Bazı insanlar korkuya daha duyarlı olabilir ve bazı durumlar veya nesneler bu duyguyu tetiklemede daha muhtemel olabilir.

Korku, acil bir tehdide duygusal cevaptır. Beklenen tehditlere veya potansiyel tehlikelerle ilgili düşüncelerimize bile benzer bir tepki geliştirebiliriz ve bu genellikle kaygı olarak düşündüğümüz şeydir. Örneğin sosyal kaygı, beklenen sosyal durum korkusuyla ilgilidir.

Öte yandan, bazı insanlar korku uyandıran durumları aramaktadır. Ekstrem sporlar ve diğer heyecan korku uyandırıcı olabilir, ancak bazı insanlar kendilerini iyi hissederler ve hatta bu duygulardan hoşlanırlar.

Bir korku nesnesine veya duruma tekrar tekrar maruz kalınması, korku ve endişe duygularını azaltabilecek aşinalık ve aklınlığa yol açabilir. Bu, insanların kendilerini yavaş yavaş kontrollü ve güvenli bir şekilde korkutan şeylere maruz kaldıkları maruz kalma terapisinin ardındaki fikir. Sonunda, korku duyguları azalmaya başlar.

4

iğrenme

Sebze yemek zorunda, rahatsız küçük bir çocuk portresi
altrendo görüntüleri / Getty Images

İğrenme, Eckman’ın tarif ettiği altı temel duygudan bir diğeridir. İğrenme de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde görüntülenebilir:

 • İğrenme nesnesinden uzaklaşma
 • Kusma veya geri çekilme gibi fiziksel reaksiyonlar
 • Burnu kırışmak ve üst dudağı kıvırmak gibi yüz ifadeleri

Bu tiksinme hissi, hoş olmayan bir tat, görme veya koku gibi bir çok şeyden kaynaklanabilir. Araştırmacılar, bu duyguların zararlı veya ölümcül olabilecek gıdalara bir tepki olarak geliştiğini düşünüyor. İnsanlar kötüleşen yiyecekleri kokladıklarında veya tattıklarında, örneğin, iğrenme tipik bir reaksiyondur.

Kötü hijyen, enfeksiyon, kan, çürüme ve ölüm de iğrenç bir tepkiye neden olabilir. Bu, vücudun bulaşıcı hastalıkları taşıyabilecek şeylerden kaçınmanın yolu olabilir. İnsanlar, başkalarını ahlaksız, ahlaksız veya kötü buldukları davranışlarda bulunduklarını gördüklerinde ahlaki iğrenme de yaşayabilirler.

5

Öfke

İki genç tasarımcı tartışıyor.

Yarım Nokta Görüntüleri / Getty Images

Öfke, düşmanlık, ajitasyon, hayal kırıklığı ve başkalarına karşı düşmanlık duyguları ile karakterize güçlü bir duygu olabilir. Korku gibi öfke de vücudunuzun dövüşünde veya uçuş yanıtında rol oynayabilir. Bir tehdit öfke hissi yarattığında, tehlikeyi aşmaya ve kendinizi korumaya meyilli olabilirsiniz.

Öfke genellikle şöyle gösterilir:

 • Çatık veya parlama gibi yüz ifadeleri
 • Güçlü bir duruş almak veya birinden uzaklaşmak gibi beden dili
 • Acımasızca konuşmak veya bağırmak gibi ses tonu
 • Terleme veya kırmızıya dönme gibi fizyolojik tepkiler
 • Vurmak, tekmelemek veya nesneleri fırlatmak gibi agresif davranışlar

Öfke çoğu zaman olumsuz bir duygu olarak düşünülse de, bazen iyi bir şey olabilir. Bir ilişkideki ihtiyaçlarınızı netleştirmeye yardımcı olmak için yapıcı olabilir ve sizi harekete geçiren ve sizi rahatsız eden şeylere çözümler bulma konusunda sizi motive edebilir.

Bununla birlikte, öfke aşırı olduğunda veya sağlıksız, tehlikeli veya başkalarına zarar verecek şekilde ifade edildiğinde bir problem haline gelebilir. Kontrolsüz öfke hızla saldırganlığa, istismara veya şiddete dönüşebilir.

Bu tür bir duygunun hem zihinsel hem de fiziksel sonuçları olabilir. Kontrolsüz öfke rasyonel kararlar vermeyi zorlaştırabilir ve hatta fiziksel sağlığınız üzerinde bir etkiye sahip olabilir.

Öfke, koroner kalp hastalıkları ve diyabet ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca agresif sürüş, alkol tüketimi ve sigara içmek gibi sağlık riskleri oluşturan davranışlarla da ilişkilendirilmiştir.

6

Sürpriz

Ağız kapsayan elleriyle şaşırmış kadın
Joscha Malburg / EyeEm / Getty Images

Sürpriz, başlangıçta Eckman tarafından tanımlanan altı temel insani duygu türünden bir tanesidir. Sürpriz genellikle oldukça kısadır ve beklenmedik bir şeyi izleyen fizyolojik bir irkilme tepkisi ile karakterize edilir.

Bu tür bir duygu, olumlu, olumsuz veya tarafsız olabilir. Hoş olmayan bir sürpriz, örneğin, bir ağacın arkasından fırlayıp birini arabanıza geceleri yürürken korkutmayı içerebilir. Hoş bir sürpriz örneği, en yakın arkadaşlarınızın doğum gününü kutlamak için topladıklarını bulmak için eve gelmek olabilir.

Sürpriz genellikle şöyle karakterize edilir:

 • Kaşları kaldırmak, gözleri büyütmek ve ağzı açmak gibi yüz ifadeleri
 • Geri dönme gibi fiziksel tepkiler
 • Bağırma, çığlık atma veya gasplama gibi sözlü tepkiler

Sürpriz, savaşı veya uçuş tepkisini tetikleyebilecek başka bir duygu türüdür. İnsanlar şaşırdıklarında, vücudu savaşmaya ya da kaçmaya hazırlayan bir adrenalin patlaması yaşayabilirler.

Sürprizin insan davranışı üzerinde önemli etkileri olabilir. Örneğin, araştırmalar insanların orantısız bir şekilde şaşırtıcı olayları fark etme eğiliminde olduklarını göstermiştir. Bu nedenle haberlerde yer alan şaşırtıcı ve sıra dışı olayların hafızada diğerlerinden daha fazla öne çıkma eğilimi vardır. Araştırmalar ayrıca insanların şaşırtıcı argümanlarla daha fazla sallanma eğiliminde olduklarını ve şaşırtıcı bilgilerden daha fazla şey öğrendiklerini buldu.

7

Diğer Duygu Türleri

mahcup kız yatak odasında yüzünü kaplayan
Meng Yiren / Moment / Getty Images

Eckman tarafından açıklanan altı temel duygu, insanların yaşayabileceği birçok farklı duygu tipinin sadece bir kısmıdır. Eckman’ın teorisi, bu temel duyguların tüm dünyadaki kültürler boyunca evrensel olduğunu öne sürüyor. Ancak, diğer teoriler ve yeni araştırmalar, birçok farklı duygu tipini ve nasıl sınıflandırıldıklarını keşfetmeye devam ediyor.

Eckman daha sonra listesine bir takım başka duygular ekledi, ancak orijinal altı duygunun aksine, bunların hepsinin yüz ifadeleriyle kodlanmasının mümkün olmadığını öne sürdü. Daha sonra tanımladığı duygulardan bazıları şunlardır:

 • Eğlence
 • Hoşnutluk
 • heyecan
 • aşağılama
 • sıkıntı
 • kabartma
 • Başarıda gurur
 • Suç
 • memnuniyet
 • Utanç

Diğer Duygu Kuramları

Psikolojideki birçok kavramda olduğu gibi, tüm teorisyenler duyguların nasıl sınıflandırılacağı veya temel duyguların gerçekte ne olduğu konusunda hemfikir değildir. Eckman’ın teorisi en bilinenlerden biri olsa da, diğer teorisyenler duyguların insan deneyiminin çekirdeğini oluşturduğu şey hakkında kendi fikirlerini önerdiler.

Örneğin, bazı araştırmacılar sadece iki veya üç temel duygu olduğunu öne sürdüler. Diğerleri, duyguların bir hiyerarşi içinde var olduğunu ileri sürdü. Aşk, neşe, sürpriz, öfke ve üzüntü gibi temel duygular daha sonra ikincil duygulara bölünebilir. Mesela aşk, şefkat ve özlem gibi ikincil duygulardan oluşur.

Bu ikincil duygular daha sonra, tersiyer duygular olarak bilinen şeye daha da bozulabilir. İkincil sevgi duygusu, sevme, sevme, şefkat ve hassasiyet gibi üçüncül duyguları içerir.

Daha yeni bir çalışma, hepsi birbirine bağlı, en az 27 farklı duygu olduğunu gösteriyor. 800’den fazla erkeğin 2.000’den fazla video klibe verdiği yanıtları analiz ettikten sonra, araştırmacılar bu duyguların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu göstermek için etkileşimli bir harita oluşturdular.

Greater Good Science Center öğretim üyesi kıdemli araştırmacı Dacher Keltner, “Altı değil 27 farklı boyutun, yüzlerce insanın her videoya yanıt verdiğini güvenilir bir şekilde bildirdiğini görmek için gerekli olduğunu tespit ettik” dedi.

Başka bir deyişle, duygular, izolasyonda ortaya çıkan durumlar değildir. Bunun yerine, çalışma duygu gradyanlarının olduğunu ve bu farklı hislerin birbiriyle derinden ilişkili olduğunu öne sürüyor.

UC Berkeley’deki sinirbilim alanında çalışmanın baş yazarı ve doktora öğrencisi Alan Cowen, duygularımızın doğasını daha iyi açıklamanın, bilim insanlarına, psikologlara ve doktorlara, duyguların beyin aktivitesi, davranış ve ruh halinin altında yatanlar hakkında daha fazla bilgi edinmesinde önemli bir rol oynayabileceğini öne sürüyor . Bu durumları daha iyi anlayarak, araştırmacıların psikiyatrik durumlar için gelişmiş tedaviler geliştirmelerini umuyor.

Eniyi Düşünce’den Bir Kelime

Duygular, yaşamlarımızı nasıl yaşadığımızda, günümüzde başkalarıyla nasıl etkileşimde bulunduğumuzu etkilemekten aldığımız kararları etkilemeye kadar kritik bir rol oynar. Farklı duygu tiplerinden bazılarını anlayarak, bu duyguların nasıl ifade edildiğini ve davranışlarınız üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Bununla birlikte, hiçbir duygunun bir ada olmadığını hatırlamak önemlidir. Bunun yerine, deneyimlediğiniz birçok duygu, duygusal yaşamınızın zengin ve çeşitli dokusunu oluşturmak için birlikte çalışan, karmaşık ve karmaşıktır.

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir