1. Anasayfa
  2. Psikoterapi

Psikolojik Bozukluklara Genel Bakış ve Nasıl Teşhis Edildikleri

Psikolojik Bozukluklara Genel Bakış ve Nasıl Teşhis Edildikleri
0

Psikolojik bozukluk tam olarak nedir? Psikolojik bozukluk nasıl teşhis edilir? Bir zihinsel bozukluğun tam olarak neyi teşkil ettiğini tanımlamak zor olabilir ve tanımlar zaman içinde değişmiştir.

İlk sorun, psikologların öncelikle hastalığın nasıl tanımlanacağına tam olarak karar vermeleri gerektiğidir. Bir insanda psikolojik olarak yanlış veya sağlıksız bir şey olup olmadığını nasıl belirlersiniz? Neyin normal olduğuna ve anormal olduğuna nasıl karar veriyorsunuz?

Bozukluğu istatistiksel normların dışında kalan bir şey olarak tanımlayacak olsaydınız, özel bir alanda yetenekli veya yetenekli olarak kabul edilen insanlar anormal kabul edilirdi. Bu nedenle, istatistiksel olarak normal konuşmanın dışında kabul edilen eylemlere odaklanmak yerine, psikologlar bu davranışların sonuçlarına odaklanma eğilimindedir. Uyumsuz olduğu kabul edilen ve önemli kişisel sıkıntıya neden olan ve günlük işleyişini kesen davranışların anormal olarak etiketlenmesi daha olasıdır.

Bugün birçok psikolog psikolojik bozuklukların hem kişisel stres hem de yaşamın birçok alanında bozulma ile karakterize olduğu konusunda hemfikirdir.

Klinisyenlerin zihinsel bozuklukları nasıl tanımladığı ve sınıflandırdığı hakkında daha fazla bilgi edinin ve her yıl bu tür rahatsızlıklardan kaç kişinin etkilendiğini keşfedin.

Makalede Neler Var?

Psikolojik Bozukluk Nedir?

Man lying on couch talking to therapist
BSIP / UIG / Getty Görüntüleri

Aynı zamanda zihinsel bir bozukluk olarak da bilinen psikolojik bir bozukluk, birden fazla yaşam alanını etkileyen ve bu semptomları yaşayan kişi için üzüntü yaratan davranışsal veya psikolojik semptomların bir şeklidir.

Amerikan Psikiyatri Birliği’nin tanı el kitabının son baskısı DSM-5, zihinsel bir bozukluğu şöyle tanımlamaktadır:

“… bireyin bilişsel, duygusal düzenlemesinde veya zihinsel işleyişin altında yatan psikolojik, biyolojik veya gelişimsel süreçte işlev bozukluğunu gösteren davranışta klinik olarak önemli bir rahatsızlık ile karakterize bir sendrom. , mesleki veya diğer önemli faaliyetler. ”

DSM-5 ayrıca sevilen birinin ölümü gibi ortak bir strese verilen tepkilerin zihinsel bozukluklar olarak kabul edilmediğini de not eder. Teşhis el kitabı ayrıca, sosyal normlarla sık sık karşılaşılan davranışların, bir takım disfonksiyonun bir sonucu olmadıkça, rahatsızlık olarak kabul edilmediğini göstermektedir.

Psikolojik Bozukluklar Nasıl Teşhis Edilir?

Sınıflandırma ve tanı, hem zihinsel sağlık sağlayıcıları hem de zihinsel sağlık müşterileri için önemli bir husustur. Zihinsel bozuklukların tek, kesin bir tanımı olmamasına rağmen, bazı farklı sınıflandırma ve tanı kriterleri ortaya çıkmıştır. Klinisyenler, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabını, bir dizi semptom veya davranışın psikolojik bir bozukluk olarak tanı kriterlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için kullanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan Uluslararası Hastalık Sınıflandırması da sıklıkla kullanılmaktadır.

Teşhis Almanın Amacı

Bazı insanlar sosyal leke korkusundan teşhis almaktan kaçınabilir, ancak tanı koymak etkili bir tedavi planı bulmanın temel bir parçasıdır. Teşhis bir probleme etiket uygulamakla ilgili değildir; sorunla ilgili çözümler, tedaviler ve bilgiler keşfetmekle ilgilidir.

Psikolojik Bozukluk Sıklığı

Nispeten yakın tarihli araştırmalar, psikolojik bozuklukların daha önce inanıldığından çok daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü’ne (NIMH) göre, 18 yaşın üzerindeki Amerikan yetişkinlerinin yaklaşık yüzde 26’sı belirli bir yılda teşhis edilebilir bazı zihinsel bozukluklardan muzdarip.

1994 Ulusal Komorbidite Araştırması (NCS), katılımcıların yüzde 30’unun bir önceki yılda en az bir psikolojik bozukluk belirtisi yaşadığını belirtmiştir. Anket ayrıca tüm yetişkinlerin neredeyse yarısının yaşamlarının bir noktasında bir tür zihinsel bozukluk yaşadığını da göstermiştir.

Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü (NIMH), 2014 yılında ABD’de ciddi bir akıl hastalığı olan yaklaşık 9.8 milyon yetişkin olduğunu tahmin ediyor. NIMH, ciddi akıl hastalığını, geçen yıl içinde DSM-IV tarafından belirlenen tanısal kriterleri karşılayan tanısal bir zihinsel, davranışsal veya duygusal bozukluk olarak tanımlar. Bu bozukluklar ayrıca bir veya daha fazla ana yaşam aktivitesini sınırlayan veya engelleyen fonksiyonlarda ciddi bozulmalara yol açmalıdır.

2005 yılında yapılan bir çalışma, Ulusal Komorbidite Anketi’ni yinelemiş ve ABD yetişkinleri arasında 12 aylık yaygınlık oranlarının yaklaşık yüzde 26 olduğunu tespit etmiştir. Anksiyete bozuklukları, en yaygın psikolojik bozuklukları (yüzde 18,1), duygudurum bozuklukları (yüzde 9,5), dürtü kontrolü (yüzde 8,9) ve maddeyle ilişkili rahatsızlıkları (yüzde 3,8) göstermektedir.

Farklı Zihinsel Bozukluk Türleri

DSM, yaklaşık 150 farklı psikolojik bozukluğun yanı sıra benzer veya ilişkili bozukluk alt tipleri kategorisine giren bozuklukları da açıklar. Belirgin tanı kategorilerinden bazıları yeme bozuklukları, duygudurum bozuklukları, somatoform bozukluklar, uyku bozuklukları, anksiyete bozuklukları ve kişilik bozukluklarını içerir.

    İlginizi Çekebilir

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir