1. Anasayfa
  2. Bozukluklar

Duygudurum Bozukluğunuz Olup Olmadığının Belirlenmesine Yardımcı Olabilecek Depresyon Testleri


0

Birinin klinik olarak depresyonda olup olmadığını belirleyen tek bir depresyon testi yoktur. Bazı hastalıkları teşhis eden laboratuar testlerinin aksine, depresyon testi, bir profesyonelin depresyon gibi bir zihinsel sağlık durumunu teşhis ederken kullanabileceği tek bir araçtır.

Depresyon testleri genellikle anket şeklindedir. Bir hekim veya ruh sağlığı uzmanı soruları sözlü olarak sorabilir veya bir kişiden soruları kağıt üzerinde veya dijital bir cihazda okuyup cevaplaması istenebilir.

Tek başına verilen cevaplar, birinin depresyon olup olmadığını belirlemek için yeterli değildir; çünkü test, bireyin cevaplarının diğer olası nedenlerini hesaba katmayacaktır.

Örneğin, akut ağrı çeken biri uyku zorluğu ve iştahsızlık bildirebilir – ancak bu belirtilere depresyondan ziyade ağrı neden olabilir. Bir klinisyenin, test sonuçlarını gözden geçirdikten sonra fiziksel sağlık durumlarını göz önünde bulundurması gerekir.

Benzer şekilde, bir tedavi sağlayıcısının birisinin çevresini de hesaba katması gerekir. Birisi depresyonda olduğu için değil, geceleri onu ayakta tutan gürültülü bir komşusu olduğu için uyumakta zorluk yaşayabilir.

Depresyon testlerinin açıklamalara izin vermediğini unutmayın. Genellikle birinden belirli semptomların belirli bir süre içinde ne sıklıkta meydana geldiğini bildirmesini ister. Bir tedavi sağlayıcısının, bireyin semptomları hakkında yeterli bilgi edinmek için daha fazla araştırma yapması gerekir.

Makalede Neler Var?

Amaç ve Kullanım Alanları

Bir depresyon taraması, depresyonu teşhis etmez. Sadece depresyon semptomlarının mevcut olup olmadığını gösterir ve daha fazla değerlendirme gerektirebilir.

Depresyon taraması, genellikle bir doktorun, bireyin zihinsel sağlığı hakkında daha fazla bilgi alması gerekip gerekmediğinin belirlenmesinde ilk adım olarak kullanılır. Bir doktora görünmeden önce bir hastaya taraması yapılabilir veya hekim muayene sırasında soru sorabilir.

2016’da ABD Önleyici Görev Gücü, hekimlerin 18 yaşın üzerindeki herkese depresyon taraması yapmalarını önerdi. Bir kişinin ruh hali, belirtileri ve davranışları hakkında birkaç basit soru sorarak, bir doktor daha fazla değerlendirmenin gerekli olup olmadığını belirleyebilir.

Bu öneri, depresyonun çoğunlukla tespit edilmediği için yapıldı. Bazı çalışmalar, zamanın yalnızca yüzde 50’sinin tanındığını tahmin ediyor. Çoğu doktor, depresyon taramasını ofis ziyaretinin rutin bir parçası olarak yapıyor.

Ancak, bir sonraki doktorunuzun depresyon taraması yapmak için randevusuna kadar beklemeniz gerekmez. Depresyon taraması çevrimiçi olarak da mevcuttur. Bazı web siteleri, bireylerin kendi evlerinin mahremiyetinde tamamlanmalarını sağlayan ücretsiz tarama testleri sunar.

Ortak Gösterimler

En sık görülen depresyon tarama aracı Hasta Sağlığı Anketi-9 (PHQ-9). Bireyin profesyonel müdahale gerektirebilecek bir depresyon belirtisi olup olmadığını gösterir.

Dokuz sorudan oluşan bir dizi ile semptomlar değerlendirilir. Değerlendirilen alanlardan bazıları iştah değişiklikleri, yorgunluk, intihar veya kendine zarar verme düşünceleri ve iş yapma konusundaki ilgi ve haz kaybıdır.

Bir doktor tarama yaparsa ve skor olası depresyonu gösteriyorsa, semptomlarınız hakkında daha fazla röportaj yapabilirsiniz. Doktorunuz ayrıca, belirtilerinize katkıda bulunan temel tıbbi durumları ekarte etmek için fiziksel sağlığınızı değerlendirebilir ve daha fazla değerlendirme için zihinsel sağlık uzmanına yönlendirilebilir.

PHQ-9’u istediğiniz zaman ücretsiz olarak çevrimiçi olarak da alabilirsiniz. Amerika Anksiyete ve Depresyon Birliği bu konuda sorular sunuyor. Size bir puan verilmez, ancak cevaplarınız yazdırılabilir bir formda görünür. Bu formu basmak ve doktorunuzla randevunuza almak, ruh haliniz hakkında konuşmaya başlamak için iyi bir yol olabilir.

Mental Health America, PHQ-9’u da sunuyor. Soruları cevapladıktan sonra, bir puan alırsınız ve bu puanın bir yorumunun yanı sıra, yardım almak için atmanız gereken sonraki adımlar hakkında tavsiyeler alırsınız.

Mental Health America ayrıca bir bipolar tarama testi gibi başka taramalar da sunuyor. Bir depresyon taraması olası depresyonu gösterdiğinde, bir bipolar tarama testi yapılması da önemli olabilir, çünkü depresyon bipolar bozukluğun bir parçası olabilir.

PHQ-9, gençler için değiştirilmiş bir sürüm sunar. Ergen PHQ-9, yetişkin versiyonuyla aynı türde sorular sorar, ancak dili anlamak daha kolaydır. Ayrıca, mesleki sorunların aksine okulla ilgili zorlukları da sorar.

Eğer bir depresyon taraması yaparsanız ve olası depresyonu gösterirse, bunun hakkında konuşmak için doktorunuzla bir randevu alın. Doktorunuz başka bir tarama yapmak isteyebilir veya sizi bir zihinsel sağlık uzmanına yönlendirebilir.

Ortak Testler

Doktorlar, psikiyatristler, psikoterapistler ve diğer ruh sağlığı uzmanları, depresyon testlerini değerlendirme veya tedavilerinin bir parçası olarak kullanabilirler. Bazen birinin depresyonunun ciddiyetini daha iyi anlayabilmek için testler uygulanırken, diğer zamanlarda, bir kişi ilerlemesini izlemek için tedavi boyunca birkaç kez aynı testi yapabilir.

Depresyon testlerinin çoğu sayısal puanla sonuçlanır. Bu puan, bir kişinin depresyonu hakkında bir zihinsel sağlık tedavisi sağlayıcısı verilerini sağlar.

Depresyonu değerlendirmek için kullanılabilecek birçok test vardır. İşte en sık kullanılanlardan bazıları:

Beck Depresyon Envanteri (BDI-II)

Beck Depresyon Envanteri, bilişsel terapinin babası olarak kabul edilen bir psikiyatrist olan Aaron Beck tarafından oluşturuldu. Testin şu anki sürümü olan BDI-II, 13 yaş ve üstü bireyler için uygundur. Her biri 0 ila 3 arasında puan alan 21 sorudan oluşuyor.

Zung Self-Rating Depresyon Ölçekleri (SDS)

Zung Self-Rating Depresyon Ölçeği bir kişinin depresyonunun ciddiyetini değerlendirir. Depresyonun psikolojik, somatik ve duygusal yönlerini araştıran 20 maddeden oluşur. Bu hızlı ve basit bir araçtır.

Majör Depresyon Envanteri (MDI)

Major Depresyon Envanteri 10 maddeden oluşur ve bireyler son iki hafta boyunca belirli semptomları ne sıklıkta yaşadıklarını sıralar (bir Likert ölçeğinde hiçbir zaman her zaman). Daha sonra eşyalar puanlanır ve skor depresyonun şiddetini gösterir (depresyondan ağır şiddete).

Roma Depresyon Envanteri (RDI)

Roma Depresyon Envanteri, rahatsızlıklarını tanımlamak için depresyondaki bireylerin en sık kullandığı ifadeleri kullanan 25 maddeden oluşur.

Plutchik-Van Praag Öz-Rapor Depresyon Ölçeği (PVP)

Plutchik-Van Pragg’ın kendi kendine rapor eden depresyon ölçeği, depresyon tanı ölçütlerini kapsayacak şekilde 34 maddeyi kullanır. Teşhis ve İstatistik El Kitabının (DSM-III) daha önceki bir baskısı için geliştirilmiş olmasına rağmen, klinisyenler DSM-5’i kullandıklarından günümüzde geçerli olmaya devam etmektedir.

Depresyon için Hamilton Derecelendirme Ölçeği (HRSD)

Depresyon için Hamilton Derecelendirme Ölçeği, depresyonu tanımlamak ve toparlanmayı değerlendirmek için kullanılan çoklu madde anketidir. Yetişkinler için tasarlanmıştır ve ruh hallerini, suçluluk duygularını, intihar düşüncelerini, kaygılarını, uykusuzluklarını, kilo vermelerini ve somatik semptomlarını değerlendirerek bir kişinin depresyonunun ciddiyetini ölçmek için kullanılır.

Carroll Derecelendirme Ölçeği (CRS)

Carroll Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği’nin (HAMD) bir öz bildirim sürümüdür. 52 farklı maddeden oluşur.

Epidemiyolojik Etütler Merkezi Depresyon (CES-D)

Epidemiyolojik Araştırmalar Merkezi Depresyon 1970’lerden beri kullanılmaktadır. 20 maddeden oluşur ve kişisel rapor versiyonu yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çocukların Depresyon Envanteri (CDI)

Çocuk Depresyon Envanteri, 7-17 yaş arasındaki çocuklarda duygusal, bilişsel ve davranışsal depresyon belirtilerini ölçer.

Potansiyel Dezavantajları

Bu testler depresyonun tanı ve tedavisinde çok yardımcı olsa da, bazı potansiyel sakıncaları da vardır.

Öz-rapor envanteri, birinin sorulara verdiği cevaplara dayanmaktadır. Anketi tamamlayan kişi tarafından skorlar kolayca abartılabilir veya en aza indirilebilir.

Doktorunu etkilemek isteyen veya semptomlarından utanan biri semptomlarını en aza indirebilir. Benzer şekilde, bir klinisyenin acılarını küçümsemediğinden emin olmak isteyen bir kişi ne kadar zorluk yaşadıklarını abartıyor olabilir.

Eğer bir test oral olarak uygulanırsa, duyma güçlüğü veya işlem bozukluğu bir kişinin cevaplarını etkileyebilir. Benzer şekilde, okumayı anlama becerisi zayıf olan bir kişi bir anketi doğru şekilde dolduramayabilir.

Testin uygulandığı yer aynı zamanda cevapları da etkileyebilir. Bir hastaya kalabalık bir bekleme odasında doldurması için bir anket verilirse veya formu bir resepsiyon görevlisine vermesi istenirse, cevaplar testin özel olarak mı yoksa sadece bir doktorun varlığında mı verildiğinden farklı olabilir.

Ek olarak, depresyon insanların düşünce tarzını etkiler, bu yüzden depresyonda olan bireyler semptomlarının doğru muhabirleri olmayabilir veya semptomları hakkında zayıf bir içgörü sahibi olabilirler.

Sonra Ne Olur?

Eğer bir depresyon testi yaptırırsanız ve puanlar depresyonda olduğunuzu gösterirse, bir zihinsel sağlık uzmanı muhtemelen cevaplarınız hakkında görüşme yapacak ve açık bir tanıya ulaşmak için daha fazla soru soracaktır.

Depresyon teşhisi konduğunda, bir zihinsel sağlık uzmanı tedavi seçeneklerini sizinle görüşecektir. Sahip olduğunuz depresyonun türüne bağlı olarak, semptomlarınızı tedavi etmek için tedavi, ilaç veya ikisinin bir kombinasyonu gerekli olabilir.

    İlginizi Çekebilir

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir