Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu – İlgili Koşullar

Kişilik bozukluklarının özellikleri değişkenlik gösterir. Sınır çizgisi kişilik bozukluğu ile ilişkili veya buna eşlik eden farklı koşulları öğrenin.

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Antisosyal Kişilik Bozukluğu – Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu

19 Mar, 2019 407

Her ikisi de aynı kişilik bozuklukları kategorisine girdiğinden, antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD), sınır çizgisi kişilik bozukluğu (BPD) ile aynı özelliklerin çoğunu paylaşır. Bununla birlikte, bu koşulların tezahür ettiği sebepler ve yollar çarpıcı biçimde farklıdır.

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Teşhisi ve Yaygınlık

17 Mar, 2019 429

Çoklu kişilik bozukluğu olarak adlandırılan ayrışma kimliği bozukluğu (DID), Beşinci Baskı (DSM-5), Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında listelenen çözülme bozukluklarından biridir. Ayrışma bozukluklarının tümü, “ayrışma” ya da normalde entegre olan bilinç, hafıza, kimlik ve algı işlevlerinde bir bozulma özelliğine sahiptir.

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Sınır Çizgisi ve Bağımlı Kişilik Bozuklukları Arasındaki Bağlantı

17 Mar, 2019 395

Borderline kişilik bozukluğu (BPD) sıklıkla diğer kişilik bozukluklarıyla ilişkilidir. BPD'li kişilerde de en sık karşılaşılan bozukluklardan biri de bağımlı bir kişilik bozukluğudur.

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Kişilik Bozukluklarına Giriş

17 Mar, 2019 381

Kişilik bozuklukları, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının beşinci ve en son versiyonunda tanınan ve tanımlanan 10 teşhis edilebilir psikiyatrik durumu içerir.

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Küme B Kişilik Bozuklukları

16 Mar, 2019 411

Kişilik bozukluklarının çoğu, benzer veya örtüşen özelliklere sahip olduğundan kafa karıştırıcı olabilir. Birini diğerinden daha iyi ayırt etmek için, Mental Bozuklukların Teşhis ve İstatistik El Kitabının (DSM-5) beşinci baskısı, çeşitli bozuklukları, her biri ortak ve ayırt edici bir kişilik özelliği ile karakterize edilen üç küme halinde gruplandırdı.