Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu – İlgili Koşullar

Kişilik bozukluklarının özellikleri değişkenlik gösterir. Sınır çizgisi kişilik bozukluğu ile ilişkili veya buna eşlik eden farklı koşulları öğrenin.

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Antisosyal Kişilik Bozukluğu – Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu

19 Mart 2019 481

Her ikisi de aynı kişilik bozuklukları kategorisine girdiğinden, antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD), sınır çizgisi kişilik bozukluğu (BPD) ile aynı özelliklerin…

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Teşhisi ve Yaygınlık

17 Mart 2019 531

Çoklu kişilik bozukluğu olarak adlandırılan ayrışma kimliği bozukluğu (DID), Beşinci Baskı (DSM-5), Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabında listelenen…

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Sınır Çizgisi ve Bağımlı Kişilik Bozuklukları Arasındaki Bağlantı

17 Mart 2019 479

Borderline kişilik bozukluğu (BPD) sıklıkla diğer kişilik bozukluklarıyla ilişkilidir. BPD'li kişilerde de en sık karşılaşılan bozukluklardan biri de bağımlı bir…

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Kişilik Bozukluklarına Giriş

17 Mart 2019 462

Kişilik bozuklukları, Zihinsel Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabının beşinci ve en son versiyonunda tanınan ve tanımlanan 10 teşhis edilebilir…

Sınır Çizgisi Kişilik Bozukluğu - İlgili Koşullar

Küme B Kişilik Bozuklukları

16 Mart 2019 465

Kişilik bozukluklarının çoğu, benzer veya örtüşen özelliklere sahip olduğundan kafa karıştırıcı olabilir. Birini diğerinden daha iyi ayırt etmek için, Mental…