1. Anasayfa
  2. Psikososyal Psikoloji

Psikososyal Gelişmede Endüstriye Karşı Kısırlık


0

Endüstriye karşı aşağılık, Erik Erikson’un psikososyal gelişim teorisinin dördüncü aşamasıdır. Evre, çocukluk döneminde yaklaşık altı ila on bir yaş arasında gerçekleşir.

Makalede Neler Var?

Dördüncü Psikososyal Aşamanın Kısa Bir Özeti

  • Psikososyal Çatışma: Endüstriye Karşı Aşağılıklık
  • Ana Soru: “Nasıl iyi olabilirim?”
  • Temel Erdem: Yetkinlik
  • Önemli Olay (lar): Okul

Erikson’un teorisine göre, insanlar geliştikçe ve büyüdükçe bir dizi aşamadan geçerler. Diğer pek çok gelişim teorisinin aksine, Erikson doğumdan ölüme kadar tüm yaşam boyunca meydana gelen değişiklikleri ele almaktadır.

Psikososyal teori, çocuklar büyüdükçe meydana gelen bariz fiziksel değişikliklere değil, bireyin psikolojik gelişimini etkileyen sosyo-duygusal faktörlere odaklanır. Gelişimin her aşamasında, insanlar psikososyal bir krizle baş edebiliyor. Bu krizi çözmek için çocuklar ve yetişkinler, o aşamada öncelikli olan gelişimsel görevde ustalıkla karşılaşırlar.

Bu beceri başarıyla elde edilirse, yaşam boyu refahına katkıda bulunan bir yeteneğe yol açar. Örneğin, güvene ulaşmak, gelişim sürecinin ilk aşamasının birincil görevidir. Hem çocukluk hem de yetişkinlik dönemi boyunca yaşam boyu duygusal sağlığa katkıda bulunan bir yetenek. Bununla birlikte, bu kritik görevlerin üstesinden gelememek, ömür boyu süren sosyal ve duygusal mücadelelere yol açabilir.

Peki endüstriye karşı aşağılık aşamasında tam olarak ne oluyor? Bu noktada gelişimdeki genel başarıya hangi faktörler katkıda bulunuyor? Psikososyal büyümeye katkıda bulunan önemli olaylardan bazıları nelerdir?

Sosyal Dünya Genişliyor

Okul ve sosyal etkileşim, çocuğun yaşamının bu döneminde önemli bir rol oynar. Bir çocuğun sosyal dünyası okula girerken ve akranlarıyla yeni arkadaşlıklar kazandıkça önemli ölçüde genişler. Sosyal etkileşimler sayesinde çocuklar, başarılarında ve yeteneklerinde bir gurur duygusu geliştirmeye başlarlar.

Daha önceki aşamalarda, bir çocuğun etkileşimleri temel olarak bakıcılara, aile üyelerine ve diğer hanelere evlerinde odaklanmıştır. Okul yılları başladığında, sosyal etki alanı çarpıcı biçimde artmaktadır.

Arkadaşlar ve sınıf arkadaşları, çocukların endüstriye karşı aşağılık aşamasına doğru ilerlemesinde rol oynamaktadır. Oyun ve okulda yeterlilik sayesinde, çocuklar yeteneklerinde bir yeterlilik ve gurur duygusu geliştirebilirler. Yetkin ve yetenekli hissederek, çocuklar güçlü bir benlik kavramı da oluşturabilirler.

Akranlarla olan sosyal etkileşimler sırasında, bazı çocuklar yeteneklerinin arkadaşlarınınkinden daha iyi olduğunu veya yeteneklerinin başkaları tarafından çok değerli olduğunu keşfedebilirler. Bu güven duygularına yol açabilir. Diğer durumlarda çocuklar, diğer çocuklar kadar yetenekli olmadıklarını keşfedebilir ve bu da yetersizlik hissi ile sonuçlanabilir.

Okul Çalışması Yetkinlik ve Güven Yaratmaya Yardımcı Olur

Gelişimin erken aşamalarında, çocuklar büyük ölçüde eğlence için aktivitelere girebildi ve övgü ve dikkat çekti. Okul başladığında, gerçek performans ve yetenek değerlendirilir. Eğitimcilerden gelen notlar ve geri bildirimler, çocukları işlerinin gerçek kalitesine daha fazla dikkat etmeye teşvik eder.

Endüstriye karşı aşağılık aşamasında, çocuklar giderek daha karmaşık işleri yapabilecek hale geldi. Sonuç olarak, yeni beceriler kazanmaya çalışıyorlar. Ebeveynler ve öğretmenler tarafından teşvik edilen ve övülen çocuklar, yeteneklerinde bir yetkinlik ve inanç duygusu geliştirir. Ebeveynlerden, öğretmenlerden veya meslektaşlarından çok az cesaret alan veya hiç teşvik almayanlar başarılı olma yeteneklerinden şüphe edeceklerdir.

Bu yeterlilik duygusunu geliştirmek için mücadele eden çocuklar, başarısızlık ve aşağılık duygularıyla bu aşamadan ortaya çıkabilir. Bu gelişme konusunda daha sonraki sorunlara zemin hazırlayabilir. Başarılı olma yetenekleri konusunda yetkin hissetmeyenlerin, yeni şeyler denemeleri daha az muhtemeldir ve çabalarının inceleme kapsamında ölçülmeyeceğini varsayma olasılıkları daha yüksektir.

Bu Aşamanın Olayları, Kendine Güven İnşa Etme veya Altında Olmaya Yardımcı Olabilir

Erikson’a göre, bu aşama özgüven geliştirmede hayati öneme sahip. Okul ve diğer sosyal aktiviteler sırasında, çocuklar okuma, yazma, çizim ve problem çözme gibi çeşitli görevleri yerine getirme konusunda övgü ve dikkat alırlar.

Okulda başarılı olan çocukların bir yeterlilik ve güven duygusu geliştirmeleri daha olasıdır. Kendileri ve başarılı olma yetenekleri hakkında kendilerini iyi hissediyorlar.

Okul çalışmaları ile mücadele eden çocuklar, bu güvenlilik duygularını geliştirmek için daha zor zamanlar geçirebilirler. Bunun yerine, yetersizlik ve yetersizlik duygularıyla bırakılabilirler.

Ebeveynler ve Öğretmenler Endüstride Kısırlık Aşamasında Başarıyı Nasıl Destekleyebilir?

Bu aşamada, hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin destek ve cesaret vermesi önemlidir. Bununla birlikte, yetişkinler başarıyı kabul ve sevgi ile eşitlememeye dikkat etmelidir. Koşulsuz sevgi ve yetişkinlerden gelen destek bu aşamada tüm çocuklara yardım edebilir, ancak özellikle aşağılık duygularıyla mücadele edebilecek olanlara.

Öte yandan, fazla ölen çocuklar, kibir duygusu geliştirebilir. Açıkçası, denge gelişme aşamasında bu noktada önemli bir rol oynamaktadır.

Ebeveynler, aşırı övgü ve ödüllerden kaçınarak, sonuçtan ziyade çabaları teşvik ederek ve çocukların bir büyüme zihniyetini geliştirmelerine yardımcı olarak çocukların gerçekçi bir yeterlilik duygusu geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Çocuklar okulun bazı bölgelerinde mücadele etseler bile, çocukları üstün oldukları alanlarda teşvik etmek, yeterlilik ve başarı duygularını geliştirmeye yardımcı olabilir.

Endüstriye Karşı Bir Aşağılık Örneği

Belki de endüstrinin aşağılıklık aşamasına nasıl bir çocuk etkilediğini görmenin en iyi yolu bir örneğe bakmaktır. Aynı 4. filtreler içten sınıfta iki çocuk düşünün.

Olivia fen derslerini zor buluyor, ancak ailesi her gece ev ödevlerinde ona yardım etmek istiyor. Ayrıca öğretmenden yardım ister ve çabaları için teşvik ve övgü almaya başlar.

Jack ayrıca bilim ile de uğraşır, ancak ebeveynleri ona gece ödevlerinde yardımcı olma konusunda ilgisizdir. Bilim ödevlerinde aldığı notlardan kötü hissediyor ancak durum hakkında ne yapacağından emin değil. Öğretmeni çalışmaları için kritik öneme sahiptir ancak herhangi bir ilave yardım veya öneri sunmaz. Sonunda, Jack pes etti ve notları daha da kötüleşti.

Her iki çocuk da okulun bu yönü ile mücadele ederken, Olivia bu zorlukların üstesinden gelmek ve hala bir ustalık duygusu oluşturmak için ihtiyaç duyduğu desteği ve cesaretlendirmeyi aldı. Ancak Jack, ihtiyaç duyduğu sosyal ve duygusal teşvikten mahrumdu. Bu alanda Olivia, Jack’in aşağılık duygularıyla bırakılacağı bir endüstri anlayışı geliştirecektir.

    E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir