1. Anasayfa
 2. Psikolojiye Giriş Temeller

Psikolojiye Genel Bir Bakış

Psikolojiye Genel Bir Bakış
0

Psikoloji, insan düşüncesi, davranış, gelişim, kişilik, duygu, motivasyon ve daha fazlasını inceleyen geniş bir alandır. Daha zengin ve daha derin bir psikoloji anlayışı kazanmak, insanların başkalarının daha iyi anlaşılmasının yanı sıra kendi eylemleri hakkında fikir edinmesine yardımcı olabilir.

Makalede Neler Var?

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, zihin ve davranış çalışmasıdır. Psikolojide araştırma, insanların nasıl düşündüklerini, hareket ettiklerini ve hissettiklerini anlamaya ve açıklamaya çalışır. Psikologlar, biyolojik etkilerden sosyal baskılara kadar, düşünce ve davranışları etkileyebilecek birçok faktör hakkında daha fazla şey öğrenmek için çabalarlar.

Psikoloji uygulamaları arasında ruh sağlığı tedavisi, performans geliştirme, kendi kendine yardım, ergonomi ve sağlığı ve günlük yaşamı etkileyen diğer birçok alan bulunmaktadır. Psikolojinin içerdiği her şeyi kısa bir tanımda yakalamak zordur, ancak gelişme, kişilik, düşünceler, duygular, duygular, motivasyonlar ve sosyal davranışlar gibi konular psikolojinin anlamak, tahmin etmek ve açıklamak istediği şeylerin sadece bir kısmını temsil eder.

Psikoloji hakkında bir sürü kafa karışıklığı var. Ne yazık ki, psikoloji ile ilgili bu tür yanlış düşünceler kısmen popüler medyadaki psikologların klişeleşmiş tasvirleri ve ayrıca psikoloji derecelerine sahip olanların çeşitli kariyer yolları sayesinde çok fazladır.

Bazı popüler televizyon programlarına ve filmlerine göre, psikologlar suçları çözmek ve bir suçlunun bir sonraki hamlesini tahmin etmek için insan aklını anlamalarını kullanabilecekleri süper-lütuflardır. Diğer geleneksel tasvirler, psikoloğu gri ve bilge, kitaplarla kaplı görkemli bir ofiste otururken ve müşterileri zor çocuklukları hakkında zorlukla dinliyor.

Peki psikoloji gerçekten ne hakkında? Gerçek şu ki, bu klişeleşmiş portrelerde biraz doğruluk var, ancak başlangıçta düşündüğünüzden çok daha fazla psikoloji var. Psikoloji kariyerlerinde muazzam bir çeşitlilik var ve belki de psikoloji hakkındaki yanlış anlamalara ve psikologların yaptıklarına katkıda bulunan bu muazzam kariyer yolu.

Elbette, suçları çözmeye yardım eden psikologlar var ve insanların zihinsel sağlık sorunları ile ilgilenmelerine yardımcı olan birçok profesyonel var. Ancak, daha sağlıklı işyerleri oluşturmaya katkıda bulunan psikologlar da vardır. Halk sağlığı programlarını tasarlayan ve uygulayan psikologlar var. Diğer psikologlar uçak güvenliği, bilgisayar tasarımı ve askeri yaşam gibi konuları araştırır. Psikologların nerede çalıştığı önemli değil, temel amaçları insan davranışını tanımlamak, açıklamak, tahmin etmek ve etkilemektir.

Psikoloji Günümüzde Ne Oldu

Erken psikoloji, hem felsefe hem de biyolojiden ortaya çıktı. Bu iki konunun tartışmaları, Aristoteles ve Socrates dahil olmak üzere, ilk Yunan düşünürleri kadar uzanıyor. “Psikoloji” kelimesi, kelimenin tam anlamıyla “hayat” veya “nefes” anlamına gelen Yunanca ruh kelimesinden türemiştir. Kelimenin türetilmiş anlamları arasında “ruh” veya “öz” yer alır.

Psikolojinin ayrı ve bağımsız bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışı, Wilhelm Wundt’in 1879’da Almanya’nın Leipzig şehrinde ilk deneysel psikoloji laboratuvarını kurduğunda ortaya çıktı.

Wundt’un çalışması, zihni oluşturan yapıları tanımlamaya odaklandı. Bu bakış açısı, son derece öznel bir süreç olan içgüdüselliği kullanarak duyumların ve duyguların analizine büyük ölçüde dayanıyordu. Wundt, uygun şekilde eğitilmiş bireylerin, duyguları, duyumları ve düşünceleri eşlik eden zihinsel süreçleri doğru bir şekilde tanımlayabileceğine inanıyordu.

Psikolojinin tarihi boyunca, insan aklını ve davranışını açıklamak için çeşitli düşünce okulları oluşmuştur. Bazı durumlarda, belli düşünce okulları bir süre psikoloji alanına hâkim olmak için yükseldi. Bu düşünce okulları bazen rakip güçler olarak algılanırken, her bakış açısı psikoloji anlayışımıza katkıda bulunmuştur.

Aşağıdakiler psikolojideki ana düşünce okullarından bazılarıdır.

 • Wundt ve Titchener’ın yapısalcılığı en eski düşünce okulu idi, ancak diğerleri yakında ortaya çıkmaya başladı.
 • İlk psikolog ve filozof William James, dikkatini insan bilinci ve davranışının amacı üzerine odaklanan, işlevselcilik olarak bilinen bir düşünce okulu ile ilişkilendirildi.
 • Yakında, bu ilk düşünce okulları psikolojiye baskın ve etkili yaklaşımlara yol açtı. Sigmund Freud’un psikanalizi, bilinçdışı zihnin insan davranışını nasıl etkilediğine odaklandı.
 • Davranışçı düşünce okulu, davranış üzerindeki iç etkilere bakmaktan uzaklaştı ve psikolojiyi gözlemlenebilir davranışlar çalışması haline getirmeye çalıştı.
 • Daha sonra, hümanist yaklaşım kişisel gelişim ve kendini gerçekleştirmenin önemine odaklandı.
 • 1960’lar ve 1970’lerde bilişsel devrim, düşünme, karar verme, dil gelişimi ve hafıza gibi içsel zihinsel süreçlerin araştırılmasını teşvik etti.

Psikoloji Hakkında Bilmeniz Gereken En Önemli 4 Şey

1. Psikoloji Uygulamalı ve Kuramsal Bir Disiplindir

Psikoloji, insan aklını ve davranışını inceleyen uygulamalı ve akademik bir alandır. Psikolojide araştırma, nasıl düşündüğümüzü, davrandığımızı ve hissettiğimizi anlamaya ve açıklamaya çalışır. Araştırma psikologları, insanların neden kendileri gibi davrandıklarının yanı sıra insan aklını ve davranışını etkileyebilecek farklı faktörleri anlamamıza katkıda bulunur.

Zaten çoğu insanın farkına vardığı gibi, psikolojinin büyük bir kısmı, zihinsel sağlık sorunlarının teşhis ve tedavisine adanmıştır, ancak bu, psikoloji uygulamalarına gelince buzdağının sadece görünen kısmı. Ruh sağlığına ek olarak, psikoloji, refah, ergonomi, motivasyon, üretkenlik ve daha fazlası dahil olmak üzere sağlığı ve günlük yaşamı etkileyen çeşitli konulara uygulanabilir.

2. Psikolojide Çok Farklı Uzmanlık Alanları Var

Psikoloji geniş ve çeşitli bir alandır. Bazı farklı alt alanlar ve uzmanlık alanları ortaya çıkmıştır. Aşağıdakiler psikoloji içindeki araştırma ve uygulama alanlarından bazılarıdır:

 • Anormal psikoloji, anormal davranış ve psikopatolojinin incelenmesidir. Bu uzmanlık alanı, çeşitli zihinsel bozuklukların araştırılması ve tedavisine odaklanmıştır ve psikoterapi ve klinik psikoloji ile bağlantılıdır.
 • Biyopsikoloji olarak da bilinen biyolojik psikoloji, biyolojik süreçlerin zihin ve davranışları nasıl etkilediğini inceler. Bu alan sinirbilim ile yakından ilgilidir ve beyin hasarı veya beyin anormalliklerine bakmak için MRI ve PET taramaları gibi araçlar kullanır.
 • Klinik psikoloji, zihinsel bozuklukların değerlendirilmesi, teşhisi ve tedavisine odaklanır. Ayrıca psikoloji içinde en büyük istihdam alanı olarak kabul edilir.
 • Bilişsel psikoloji, insan düşünce süreçleri ve bilişlerin incelenmesidir. Bilişsel psikologlar dikkat, bellek, algı, karar verme, problem çözme ve dil edinimi gibi konuları inceler.
 • Karşılaştırmalı psikoloji, hayvan davranışlarının incelenmesi ile ilgili psikolojinin dalıdır. Bu tür bir araştırma, insan psikolojisinin daha derin ve daha geniş bir şekilde anlaşılmasını sağlayabilir.
 • Gelişim psikolojisi yaşam boyu insan büyümesine ve gelişmesine bakan bir alandır. Teoriler genellikle bilişsel yeteneklerin gelişimi, ahlak, sosyal işlevsellik, kimlik ve diğer yaşam alanlarına odaklanır.
 • Adli psikoloji, yasal ve ceza adaleti sisteminde psikolojik araştırma ve ilkeleri kullanmaya odaklanan uygulamalı bir alandır.
 • Endüstriyel örgütsel psikoloji, iş performansını artırmak ve çalışanları seçmek için psikolojik araştırmaları kullanan bir alandır.
 • Kişilik psikolojisi, kişiliğin nasıl geliştiğinin yanı sıra her bireyi benzersiz kılan düşünce kalıpları, davranışlar ve özellikler üzerine odaklanır.
 • Sosyal psikoloji, grup davranışını anlamanın yanı sıra sosyal etkilerin bireysel davranışı nasıl şekillendirdiğine odaklanır. Sosyal psikologlar tarafından incelenen konular arasında tutumlar, önyargı, uygunluk ve saldırganlık bulunmaktadır.

3. Psikologlar Bilimsel Yöntemleri Kullanır

Psikologlar insan davranışını anlamak, açıklamak ve tahmin etmek için nesnel bilimsel yöntemleri kullanırlar. Psikolojik çalışmalar, daha sonra ampirik olarak test edilen bir hipotezle başlayarak, yüksek düzeyde yapılandırılmıştır. Psikoloji felsefi köklerinden uzaklaştığında, psikologlar insan davranışlarını incelemek için gittikçe daha fazla bilimsel yöntem kullanmaya başladı. Çağdaş araştırmacılar deneyler, korelasyon çalışmaları ve uzunlamasına araştırmalar dahil olmak üzere çeşitli bilimsel teknikleri kullanırlar.

4. Psikoloji İçin Çok Farklı Uygulamalar Var

Psikolojinin en belirgin uygulaması, psikologların, müşterilerin zihinsel stres ve psikolojik hastalık semptomlarını yönetmelerine ve üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için ilkeleri, araştırmaları ve klinik bulguları kullandıkları ruh sağlığı alanındadır. Psikolojinin insanların daha iyi ve sağlıklı yaşamlarını sağlamak için kullandığı pek çok yol vardır. Psikolojik araştırmalar kamu politikası üzerinde etkili olabilir, halk sağlığı girişimlerini tasarlamak için kullanılabilir ve eğitim ve çocuk gelişimi programlarına yaklaşımlarda rehberlik edebilir.

Eniyi Düşünce’den Bir Kelime

Görebildiğiniz gibi, psikoloji nispeten genç bir bilim olsa da, aynı zamanda hem derinlikte hem de genişlikte muazzam miktarda var. Akıl hastalığının değerlendirilmesi, teşhisi ve tedavisi, psikolojinin merkezi çıkarlarıdır, ancak psikoloji, ruh sağlığından çok daha fazlasını içerir. Günümüzde, psikologlar, insanın aklının ve davranışının birçok farklı yönünü anlamaya çalışmakta, insanların nasıl düşündüğü hakkındaki anlayışımıza yeni bilgiler ekleyerek günlük yaşamlarda önemli etkiye sahip pratik uygulamalar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

  İlginizi Çekebilir

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir