1. Anasayfa
 2. APA Stili ve Yazma

APA Formatı Örnekleri, İpuçları ve Yönergeleri

APA Formatı Örnekleri, İpuçları ve Yönergeleri
0

APA formatı, Amerikan Psikologlar Birliği tarafından kullanılan resmi tarzdır ve genellikle psikoloji, eğitim ve diğer sosyal bilimlerde kullanılır. APA formatında kağıt yazmak için bu örnekler, ipuçları ve kılavuzlardan oluşan galeriye göz atın.

1

Makalede Neler Var?

Başlık Sayfası Örneği

An APA format title page
Kendra Cherry

Başlık sayfanızda çalışan bir başlık, sayfa numarası, makale başlığı, yazar adı ve yazar bağlantısı bulunmalıdır.

APA Yayın El Kitabının altıncı baskısı, bir APA tarzı başlık sayfasının biçiminde birkaç değişiklik içeriyordu.

 • Başlık sayfanız, sayfanın en üstündeki hizalı bir hareketli başlık ve sayfanın en üstündeki hizalı bir sayfa numarası içermelidir.
 • Başlık sayfanın üst yarısında olmalı ve kenar boşlukları arasında ortalanmalıdır.
 • Hem büyük hem küçük harf kullanın.
 • Bu sayfa bildiri başlığınızı, adınızı ve okul üyeliğinizi içermelidir. APA, başlığınızın en fazla 12 kelime uzunluğunda olduğunu önermektedir. Adınızdan önce ve sonra başlık veya derece bilgisi (Dr. veya Doktora gibi) kullanmaktan kaçının.
 • Başlığınız, okuyucunun makalede ne bulacağına dair çok kısa bir ifade olmalıdır. Birçok durumda, başlığınız ana değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri tanımlayacaktır. Örneğin, “Uyku Yoksunluğunun Matematik Performansı Üzerindeki Etkisi”, makalenin ne hakkında olduğunu açıkça anlatan kısa ve öz bir başlık örneğidir.
 • APA stil rehberi aynı zamanda yazarlara “… Üzerine Deneysel Bir Araştırma” veya “… Üzerine Bir Araştırma” gibi ifadelerden kaçınmaları konusunda tavsiyede bulunur. Ayrıca, başlığınıza anlam katmayan yabancı sözcüklerden de kaçınmalısınız.
2

APA Formatında Referans Sayfaları

APA format referans sayfası örneği
Kendra Cherry

Psikoloji belgenizde belirtilen tüm kaynaklar referans sayfasına dahil edilmelidir.

Referans sayfası, APA makalenizin sonunda görünmelidir. Bu sayfanın amacı, yazıcınızda kullanılan kaynakların bir listesini sağlamaktır; böylece okuyucu, belirttiğiniz tüm materyalleri kolayca arayabilir.

Referans sayfanızda dikkat etmeniz gereken ilk kurallardan biri: Makalenizdeki makaleyi alıntıladıysanız, referans listesinde görünmesi gerekir. Tersine, eğer referans sayfanızda bir kaynak belirirse, makalenizde bir yere alıntı yapılmalıdır.

Referanslarınız en üstte ortalanmış Referanslar başlığıyla yeni bir sayfada başlamalıdır. Referans başlığının etrafına altı çizmeyin, italikleştirmeyin ya da tırnak işareti koymayın.

Bazı Daha Temel Referans Sayfa Kuralları

 • Referanslarınız, her kaynağın ilk yazarının soyadı ile alfabetik olarak yazılmalıdır.
 • Tüm referanslar çift aralıklı olmalıdır.
 • Her referans asılı bir girinti kullanmalıdır: referansın ilk satırı sola yaslı olmalıdır, ancak referansın her bir ek satırı girintili olmalıdır.
 • Makale başlıklarında sadece ilk harf büyük yazılmalıdır. Başlıkta bir kolon belirirse, kolondan sonraki ilk harf de büyük harfle yazılmalıdır. Başlık, altı çizili veya italik hale getirilmiş alıntılara yerleştirilmemelidir.
 • Bir dergi başlığındaki tüm önemli kelimeler büyük harfle yazılmalıdır; yani Kişilik ve Sosyal Psikoloji Dergisi.
 • Kitap ve dergi gibi uzun eserler italik olarak görünmelidir.
 • Aynı yazarın farklı eserler için birden fazla kez alıntı yaptığı durumlarda, bu referansları kronolojik sıraya göre en eski referans ilk sırada görünecek şekilde listeleyerek başlayın ve en yeni referansa kadar çalışın.
3

APA Formatındaki Tablolar

APA formatında tablo örneği
Kendra Cherry

Tablolar, büyük miktarda bilgiyi kısa, net ve okunması kolay bir biçimde görüntülemek için harika bir yoldur.

APA format kağıtlarında, istatistiksel analiz ve diğer ilgili nicel verilerin sonuçlarını tanımlamak için genellikle tablolar kullanılır. Bununla birlikte, tabloların, kağıt metinde zaten sunulan verileri kopyalamak için basit bir şekilde kullanılmadığını ve tüm verilerin bir tabloda sunulmaması gerektiğini not etmek önemlidir. Sunacak çok az sayısal bilginiz varsa, bildiriniz metinde açıklanmalıdır.

Resmi APA yayın kılavuzu, masanızı okuyucuyu düşünerek tasarlamanızı önerir. Verileri açık ve anlaşılması kolay bir şekilde iletmeye çalışın.

APA Formatındaki Tablolar İçin Temel Kurallar

 • Tüm tablolar numaralandırılmalıdır (örn. Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3).
 • Her bir tablo (ile, ve, içinde, vb dışında ve) italik ve her bir kelime ile sunulmaktadır bağımsız bir başlık harfle sahip olmalıdır. Örneğin, Yaş ve Test Puanları Arasındaki İlişkiler. Başlığınızın ne çok genel ne de çok özel olmadığından emin olun.
 • Her tablo ayrı bir sayfada başlamalıdır.
 • Yatay çizgiler bilgileri ayırmak ve netleştirmek için kullanılabilir. Bir APA format tablosunda dikey çizgiler kullanmayın.
 • APA kılavuzunun yeni altıncı basımına göre, bir masa tek aralıklı ya da çift aralıklı olabilir. Anahtar, masayı okunabilir ve aralığın tutarlı olmasını sağlamaktır.
 • Tüm tablolara makalenin metninde atıfta bulunulmalıdır.
 • Referans listeniz ve eklerinizden sonra tablolar en sonda olmalıdır.
 • Büyütme olmadan okumak için yeterince büyük bir yazı tipi kullanmalısınız.
 • Masanızı özlü tutmaya odaklanın. Çok fazla yabancı bilgi okuyucuyu şaşırtabilir ve şaşırtabilir. En önemli verileri bildirmeye devam edin.
 • Masanızın, metninizin metnini çoğaltmak yerine takviye etmek için orada olduğunu unutmayın. Tablonuzdaki her unsuru metninizde tartışma gereğini hissetmeyin. Bunun yerine, önemli özelliklerden bahsedin ve okuyucuya masanızda ne arayacağınızı söyleyin.

Tablo Başlıkları

 • Masa başlıkları aynı hizada bulunmalıdır.
 • Her sütun açıklayıcı bir başlık kullanarak tanımlanmalıdır.
 • Her başlığın ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır.
 • Standart terimlerin kısaltmaları (örn. M, SD, vb.) Açıklama olmadan kullanılabilir. Yaygın olmayan tanımlar, tablonun altındaki notta açıklanmalıdır.

APA Format Tablosuna Ek Notlar

Ek bir açıklama gerekirse, tablonun altına bir not eklenebilir. Üç tür not vardır: Genel notlar, özel notlar ve olasılık notları. Genel notlar tüm tablonun bir yönüne atıfta bulunur; belirli notlar belirli bir sütuna veya satıra atıfta bulunur; olasılık notları olasılık seviyesini belirtir.

Hızlı Kontrol Listesi

 • Tablo verileri sunmak için gerekli mi yoksa veriler metinde basitçe sunulabilir mi?
 • Tablonuzun başlığı açıkça ancak kısaca bunun ne hakkında olduğunu açıklıyor mu?
 • Boşluk masa boyunca tutarlı mı?
 • Kağıdın gövdesi masaya mı bakıyor?
 • Tablonun her sütunu açıkça etiketlenmiş mi?
 • Makalenizde birden fazla masa varsa, format ve sunum bakımından benzerler mi?
 • Herhangi bir özel veya nadir görülen kısaltmalar notlarda açıklanmış mı?
4

APA Formatında Dergi ve Süreli Yayınlar

APA formatında yazarlara bir örnek
Kendra Cherry

Dergi makaleleri APA format referans listenizde alfabetik olarak görünmelidir. APA formatındaki dergi makaleleri örnekleri için aşağıdaki resme bakın.

Daha fazla APA Format İpuçları

Başlık, alt başlık ve özel isimlerdeki ilk kelimeyi büyük harfle yazınız.

Yayının adını ve cilt numarasını italik hale getirin.

Temel kurallar

Bir dergi makalesi referansının temel biçimi, yazarları soyadlarına ve baş harflerine göre listelemeyi içerir. Daha sonra, yayın yılı parantez içine alınır ve ardından bir süre izlenir. Makalenin başlığı, daha sonra sadece ilk kelime ve herhangi bir özel isim büyük harfle yazılmalıdır. Derginin başlığı daha sonra her ikisi de italikleştirilmesi gereken cilt numarası ile birlikte takip edilmeli ve makalenin sayfa numaraları da eklenmelidir. Son olarak, eğer varsa, bir DOI numarası dahil edilmelidir.

5

APA Formatında Elektronik Kaynaklar

APA formatında elektronik kaynak örneği
Kendra Cherry

Elektronik kaynaklara APA formatında başvuruda bulunmak, özel stil kaygıları gerektirir.

Elektronik Referanslar Diğer Referanslara Benzer

Elektronik referansın temel formatı, diğer referanslarınkine çok benzer. Ancak, başvurunun İnternet’ten alındığı tarihi ve belgenin çevrimiçi konumunu da eklemeniz gerekir. Araştırma yaparken ve kaynakları topladığınızda, belirli bir kaynağı bulduğunuz tarihi ve Web’deki tam konumunu not edin.

Mümkün Olduğunda Dijital Nesne Tanımlayıcısı Kullan

Çevrimiçi URL’ler değişebileceğinden, APA, mümkün olduğunda referanslarınızda bir Dijital Nesne Tanımlayıcısı (DOI) kullanmanızı önerir. DOI, 10 ile birlikte bir önek (kuruluşlara atanan dört basamaklı bir sayı) ve bir sonek (yayıncı tarafından atanan bir numara) ile başlayan benzersiz bir alfasayısal dizedir. Birçok yayıncı DOI’yi elektronik bir belgenin ilk sayfasına dahil edecektir. Bir DOI mevcutsa, referansın sonuna aşağıdaki şekilde eklemeniz yeterlidir – doi: 10.0000 / 00000000000

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir